Hans Wolse heeft ruime ervaring als adviseur met multidisciplinaire projecten. Hij heeft brede kennis en ervaring opgebouwd in projecten m.b.t. midden- en hoogspanningsinstallaties voor zowel de energie sector, industrie als railsector. Hij was betrokken bij netstudies, stationsengineering, lijnenprojecten (in het bijzonder de beïnvloedingsproblematiek) en vraagstukken op het gebied van netkwaliteit. Relevante voorbeelden van projecten zijn benchmarking van betrouwbaarheid, plan van aanpak spanningskwaliteit en begeleiding beïnvloedingsstudies voor een nieuw te bouwen hoogspanningslijn.

Specialiteiten:
• Netstudies, betrouwbaarheidsvraagstukken en analyses van energiesystemen
• Functioneel ontwerpen en aanbestedingsdocumenten opstellen
• Aardings-, bliksem- en beïnvloedingsvraagstukken
• Spanningskwaliteit
• Aarding en secundaire aansturen van hoogspanningsstations

 

 

Projecten

Diensten