Gerda’s kracht is mensen, doelen, kaders en processen passend bij elkaar te brengen, waarbij de altijd veranderende omgeving een gegeven is. Dit vanuit de rol als interim-leidinggevende of als adviseur. Met ruim 20 jaar ervaring in het fysieke domein in Nederland heeft zij een brede ervaring hoe de organisaties die Nederland inrichten, georganiseerd zijn. Ze is analytisch en communicatief sterk en maakt zich nieuwe kennisgebieden gemakkelijk eigen, waardoor ze breed inzetbaar is.

Gerda’s aanpak is gericht op het bieden van richting en duidelijkheid, zodat mensen verleid worden om doelgericht toe te werken naar de gezamenlijke opgave. Ze heeft een goede intuïtie waar processen vastlopen en een brede interesse in wat mensen bezig houdt. Door haar inbreng ontstaat overzicht en ontspanning. Zij beleeft plezier aan het ontwikkelen van mensen en draagt daarmee bij aan de effectiviteit van de organisaties waar ze voor werkt.

Kennisgebieden