Frits Hobelman is een ervaren safetymanager in de spoorwereld. Snel inzicht krijgen in processen met meer belanghebbenden en het verloop van deze processen optimaliseren is een van zijn capaciteiten. Hij heeft ervaring met het oplossen van veiligheidsvraagstukken voor zowel infrastructuur als voor het vervoersproces. Zijn deskundigheid betreft het opstellen van veiligheidsverantwoordingen voor zowel heavy rail als lightrail.

Zijn bijzondere specialisme is overwegveiligheid. Daarbij verzorgt hij niet alleen het maken van de risicoanalyses, zoals vereist vanuit wet- en regelgeving, maar voert hij ook het overleg met alle betrokken belanghebbenden om te komen tot een door alle partijen gedragen pakket aan risicoverlagende maatregelen.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties