Frits Hobelman zet als procesmanager graag projecten goed op de rails. Snel inzicht krijgen in processen met meer belanghebbenden en het verloop van deze processen optimaliseren is een van zijn capaciteiten. Deze vaardigheden zet hij sinds 2006 in als Safetymanager. Hij is gespecialiseerd in het opstellen van safety cases (zowel heavy rail als lightrail), analyses overwegveiligheid en externe veiligheid. Daarbij verzorgt hij niet alleen het maken van de risicoanalyses, zoals vereist vanuit wet- en regelgeving, maar voert hij ook het overleg met alle betrokken belanghebbenden om te komen tot een door alle partijen gedragen pakket aan risicoverlagende maatregelen.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties