Erik Fiktorie is sinds 2002 werkzaam op het scheidingsvlak van land en water. Deels vanuit zijn achtergrond van constructieve waterbouw en deels vanuit zijn passie voor water. Binnen het vakgebied waterveiligheid vindt Erik meestal zijn plaats op het terrein van de waterkerende kunstwerken en het beoordelen of ontwerpen hiervan en op de toetsing op alle voorkomende faalmechanismen. Door zijn jarenlange ervaring in onder andere Veiligheid Nederland in Kaart 2 is hij goed thuis in het geheel van de nieuwe veiligheidsfilosofie. Als projectmanager is Erik verantwoordelijk voor de zuidelijke waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas, De Dommel en Limburg.

Publicaties