Adriaan Eigenraam is een ervaren adviseur die kennis van veiligheidskritische systemen en gebruiksaspecten in de vliegtuigindustrie heeft doorontwikkeld in een spoorse omgeving.  Op beide terreinen spelen systeemintegratie en inzicht in de raakvlakken tussen techniek en organisatie een belangrijke rol. Adriaan is in staat om grote lijnen te zien en complexiteit in organisaties en verantwoordelijkheden te ontrafelen. Hij heeft een ruime ervaring als projectleider Treinbeveiligingsinstallaties en als adviseur Safety Management & Assessment en RAMS voor (veilige) systemen in de spoorweginfra.

Projecten