De komende jaren werkt ProRail in en rond station Amsterdam Centraal aan het project PHS Amsterdam Centraal. Movares werkt al sinds 2015 in opdracht van ProRail aan het ontwerp en de voorbereiding van de realisatie van de capaciteitsvergroting op het spoor rondom Amsterdam CS. Sinds 1 september worden op de locatie Dijksgracht voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Aannemer Strukton verwijdert in opdracht van ProRail de sporen van het bestaande opstelterrein op de Dijksgracht  en bouwt een tijdelijke hulpbrug.

Senior projectmanager/alliantiemanagerkoen.ingels@movares.nl+31 (0)6 - 53 50 58 48

Werkzaamheden bij opstelterrein Dijksgracht

De werkzaamheden bij opstelterrein Dijksgracht zijn de start van diverse werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal. Er is meer ruimte nodig voor reizigers. Die ruimte wordt gecreëerd door op het station het aantal opgangen naar de perrons uit te breiden, de Oosttunnel te verbreden, en door de huidige perrons te verbreden en te verlengen. Op het voormalige opstelterrein Dijksgracht wordt een vrije kruising van de spoorcorridors Amsterdam – Utrecht en Amsterdam – Weesp gebouwd. De vrije kruising en de aanpassing van de sporen lay-out rondom Amsterdam CS zorgen er voor dat treinen conflictvrij, sneller en korter achter elkaar het station kunnen bereiken. Al deze maatregelen samen zorgen voor de voor het Programma Hoogfrequent Spoor gewenste capaciteitsvergroting op het spoor rondom Amsterdam CS.

Buitendienststelling eerste weekend november 2021

Tijdens het eerste weekend van november zijn in een 52-urige buitendienststelling de landhoofden en het dek van de hulpbrug Dijksgracht aangebracht. Ook is de lengte van het perron langs spoor 2 vergroot. Deze werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de ‘hoofdscope’ van PHS Amsterdam waarbij vanaf 2024 in vijf ‘jaarplakken’ de driesporige spoorbakken onder de kap van Amsterdam CS worden omgebouwd tot tweesporige spoorbakken. De vrijgekomen ruimte onder de kap wordt benut om de perrons te verbreden en te verlengen en de stijgpunten aan te passen zodat meer reizigers veiliger en sneller kunnen in- en uitstappen.

Geluidarme hulpbrug Dijksgracht

De hulpbrug Dijksgracht is door Movares als een bouwdoos ontworpen zodat de onderdelen in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Zo bestaat het dek uit losse liggers die dwars aan elkaar zijn voorgespannen. De liggers kunnen hierdoor vrij eenvoudig gedemonteerd worden voor hergebruik. Hulpbruggen worden traditioneel in staal uitgevoerd. De hulpbrug Dijksgracht is een betonnen hulpbrug met doorgaand ballastbed om het geluidoverlast van treinverkeer over de brug voor de buurt te beperken.

Bouwprocesleiding

Verschillende Movares medewerkers hebben, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het eerste weekend van november door hoofdaannemer Strukton, de werkzaamheden getoetst en begeleid. De aanpassing van de treinbeveiliging in verband met de perronverlenging bij spoor 2 is door Movares getest en in dienst gesteld. Movares heeft voor het gehele buiten dienst gestelde gebied de bouwprocesleiding verzorgd waarbij planningen van alle betrokken partijen zijn bewaakt en werkzaamheden zijn afgestemd.