De bouwketen loopt niet voorop als het gaat om digitalisering. Dit heeft als gevolg dat er kostbare uren besteed worden aan het opstellen en overdragen van bouwontwerpen aan overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners in de keten. Kostbare uren, die steeds schaarser worden, omdat het aantal mensen schaarser wordt. De maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de vernieuwing en renovatie van de infrastructuur blijven onverminderd groot.

Dit vraagt om een integrale aanpak en nieuwe vormen van samenwerking met de gehele keten. Op die manier kunnen er met de juiste kennis, sneller en met minder mensen, duurzame oplossingen gevonden worden.

Het wordt hoog tijd dat de overheid regie neemt over digitalisering. De overheid kan een grote rol spelen door het standaardisatieproces te stimuleren. NLingenieurs roept alle partijen uit de bouwketen op om digitalisering concreet te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Zelf neemt zij het initiatief door het opstellen van het position paper en een digitaliseringsagenda.

Het belang van samenwerking en digitalisering

Op 15 maart overhandigde Otto Schepers, voorzitter van de NLingenieurs-community Digitalisering, waar Movares in de kerngroep zit, een position paper aan Joseph Kuling. Joseph is voorzitter van Bouw Digitaliseringsraad (BDR).

De bouwsector ondergaat een digitale transformatie om duurzame oplossingen te realiseren. Movares CTO Harm Hoorn en Consultant digitalisering Aydemir Çetin benadrukken het belang van samenwerking en opschaling van digitale initiatieven. Met het delen van het position paper ‘Digitalisering in de ingenieurs- en adviesbranche – samen sneller en duurzamer’, vraagt de branche aan de overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners om te investeren in digitalisering en gezamenlijke doelen te stellen.

NLingenieurs roept op om:

  • Digitale vaardigheden bij alle partijen in de keten te ontwikkelen en te verhogen
  • Digitalisering op te schalen, waarbij de overheid de regie pakt.
  • Open standardaarden en kennisdeling te bevorderen met speciale aandacht voor internationale ontwikkelingen

digiAkkoord

Movares heeft vorig jaar vanuit NL-Ingenieurs samen met 61 ketenpartners het digiAkkoord ondertekend. De kerngroep van de NLingenieurs Community Digitalisering geeft nu met het position paper invulling aan de digitaliseringsagenda van het digiAkkoord. Het is begrijpelijk dat de branche digitaal leiderschap toont. Ingenieurs en adviseurs beschikken over essentiële systeem- en domeinkennis om deze uitdagingen aan te pakken.

Wanneer de keten, van opdrachtgevers tot aannemers gehoor geeft aan deze oproep, kunnen de partijen in de keten effectief aan de maatschappelijke opgaven werken. Zo kunnen zij samen de versnelde beweging inzetten naar een duurzamere en gezondere leefomgeving.