In Diemen is ter plaatste van de oude overweg een nieuwe spooronderdoorgang onder het spoor gerealiseerd. Deze vormt een natuurlijke en veilige verbinding tussen Diemen Noord en Diemen Centrum. Op 10 juni is de spoortunnel feestelijk geopend!

Nieuwe onderdoorgang bevorderd veiligheid en bereikbaarheid

De nieuwe onderdoorgang is een belangrijke stap voorwaarts in termen van veiligheid en bereikbaarheid. Voorheen moesten fietsers, voetgangers en automobilisten wachten voor gesloten slagbomen, wat levensgevaarlijke verkeerssituaties met passerende treinen veroorzaakte. Met de nieuwe spoortunnel behoren deze risico’s tot het verleden. Bovendien kunnen nood- en hulpdiensten nu veel sneller ter plaatse zijn.

De stationstunnel verbind de twee perrons en is tevens een interwijkverbinding voor fietsers, voetgangers en auto’s.  Bovendien is er aan beide zijden van het spoor een oversteekplaats gecreëerd voor dieren in de vorm van een brede groenzone met keien.

Ontwerp nieuwe spoortunnel Diemen door Movares

In opdracht van ProRail en Gemeente Diemen hebben wij het Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) gemaakt van de onderdoorgang. Ook hebben wij het civieltechnische ontwerp van de onderdoorgang getekend en getoetst op haalbaarheid. Daarna hebben wij de aanbestedingsdocumenten gemaakt, waaronder het vormgevingsdocument. Hierin is het architectonische ontwerp, inclusief beeldbepalende materialen en detailengineering vastgelegd.

 

 

Foto: duckdev.