Wienke is als architect gespecialiseerd in het vormgeven van publieke gebouwen. Door de ervaring op het gebied van de openbare ruimte weet ze hoe belangrijk de sociale veiligheid, de overzichtelijkheid en de belevingswaarde zijn voor de gebruikers. Wienke is een teamspeler, ze is gewend te werken met veel partijen en heeft gemerkt hoe een goed ontwerp kan bijdragen aan het enthousiasmeren van de betrokkenen. Uiteraard spelen geld en tijd daarbij een rol, maar het hoofddoel voor haar zal altijd zijn om de wereld aangenamer te maken.

Projecten