Op 2 oktober bracht demissionair minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat op initiatief van Movares een bezoek aan het landstation HKN. Op dit landstation in Wijk aan Zee werkt TenneT samen met onder andere Movares aan de energietransitie.

Opgavegerichte aanpak

Robert Claasen, CEO van Movares: ‘De manier waarop we met TenneT samenwerken is een mooi voorbeeld van hoe we ook samen kunnen werken aan andere maatschappelijke opgaven, zoals de vervangings- & renovatieopgave waar we in Nederland voor staan. De kracht zit in een opgavegerichte aanpak waarbij de maatschappelijke opgave leidend is en er binnen een multidisciplinair netwerk aan een vraagstuk wordt gewerkt.’

Vervangings- en renovatieopgave

‘Opgavegericht werken is niet nieuw in branches waarin snelheid van belang is, maar is allesbehalve gebruikelijk als we bijvoorbeeld kijken naar de wijze waarop de vervangings- en renovatieopgave van de assets in Nederland momenteel wordt aangepakt’, aldus Claasen. ‘Nederland staat voor één van de grootste infrastructurele opgaven ooit. Structureel onderhoud van onze wegen, bruggen en viaducten is belangrijk om Nederland bereikbaar te houden. Om dit te realiseren kunnen we leren van andere sectoren, zoals de energiesector.’

Lange termijn samenwerking

TenneT heeft ingezet op een lange termijn samenwerking tussen diverse partijen, waaronder ingenieursbureaus en aannemers, wat de kans geeft om met elkaar te focussen op de maatschappelijke opgave in plaats van individuele belangen en verantwoordelijkheden. Dit draagt onder meer bij aan een versnelling in het proces, wat belangrijk is voor het bevorderen van de energietransitie.

Manon van Beek, CEO van TenneT: ‘Wat we hier nu zien in Wijk aan Zee, op dit landstation van 23 voetbalvelden groot midden in stedelijk gebied, is de energietransitie in actie! Als Nederland nemen we wereldwijd een koppositie in en dat is de verdienste van alle partijen. Samen zijn we op weg naar een CO2-vrij systeem. Dat lukt door al in een vroeg stadium partijen aan ons te binden, kennis op te bouwen en die kennis en ervaring mee te nemen naar volgende projecten.’

 

 

Routekaart windenergie op zee 2030

In de ‘routekaart windenergie op zee 2030’ heeft de overheid vastgelegd dat in 2030 voor ruim 11 gigawatt (GW) aan windparken op zee is gebouwd en op land is aangesloten. TenneT is aangewezen om deze aansluitingen te realiseren. Al sinds 2005 werkt Movares binnen een raamcontract samen met TenneT. Zo waren we eerder al betrokken bij de landstations voor de windparken bij Borssele en Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte en nu bij de detailengineering van het landstation HKN en het 380 kV-station Wijk aan Zee.

3D-BIM model

Movares heeft in alle fasen van het project (van ontwerp tot begeleiding in de uitvoering) een bijdrage geleverd en heeft het geheel uitgewerkt in een 3D-BIM model. Daniël van Dijke, commercieel directeur Movares: ‘Deze digitale omgeving stelde diverse partijen in staat om op tijd verbeteringen door te voeren en opties te kiezen voordat het daadwerkelijke bouwproces begon. Daarnaast hebben we al in de ontwerpfase aannemende partijen betrokken bij het maken van ontwerpkeuzes. Hierdoor konden aannemers vroegtijdig rekening houden met levertijden en regelgeving. Dit zorgde ervoor dat de doorlooptijd van het project zo kort mogelijk kon worden gehouden en er ook daadwerkelijk een ontwerp lag dat uitvoerbaar was.’

Klimaatakkoord

Dankzij deze succesvolle aanpak voor wind op zee is het mogelijk om de doelstelling uit het klimaatakkoord te halen. Claasen: ‘Laten we met elkaar in gesprek gaan over wat we hiervan kunnen leren en welke ‘best practices’ we kunnen toepassen op de onderhoudsopgave waar we in Nederland voor staan. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot de slagkracht die nodig is voor het creëren van een toekomstbestendig Nederland.’