Daniel van Dijke is manager van Movares Energy. De energietransitie is een van de grootste opgaven waar we ons als samenleving voor gesteld zien. Onder invloed van de actualiteit verandert de vraag uit de markt continu. Een van de belangrijkste speerpunten van Daniel is daarom het voortdurend anticiperen op die vragen en het verder ontwikkelen van zijn team. Het team van Movares Energy werkt aan grote, multidisciplinaire engineeringsprojecten. Hierbij gaat het onder meer om het bouwen en onderhouden van hoogspanningsstations en het aanleggen van complexe hoogspanningslijnen en -kabelverbindingen.

Daniel heeft brede ervaring op gebied van product- en projectmanagement en agile software development. Hij heeft ervaring met projecten voor klanten als BBC, Shell, TenneT en RTL. Daarnaast is hij geschoold op gebied van  Prince2 en SAFe (Scaled Agile Framework). Met deze ervaring en kennis is hij bezig met een agile transformatie binnen Movares Energy, met als doel om sneller te kunnen inspelen op de vraag van de klant zonder concessies te doen met betrekking tot de kwaliteit. Daniel is een energie persoonlijkheid die het team centraal zet en zeer doelgericht naar oplossingen zoekt.

Het team Movares Energy bestaat uit circa 50 hoogopgeleide ingenieurs en adviseurs en richt zich op de volgende vakgebieden:

  • EMC & Verbindingen
  • Hoogspanningsstations
  • Tractiesystemen
  • Voedingssystemen
  • Netkwaliteit
  • Netontwikkeling

Kennisgebieden

Diensten