Movares heeft in opdracht van het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat onderzocht of de zgn. ‘Electric Road Systems’ of ERS bij kunnen dragen aan duurzamer vrachtvervoer. Met ERS wordt een elektrische vrachtwagen opgeladen tijdens het rijden.

Businessmanager Rijkswaterstaat & ministeriesgert.visser@movares.nl+31 (0)6 - 53 43 48 77

De voordelen van Electric Road Systems

In het Klimaatakkoord van 2019 heeft Nederland zich gecommitteerd aan een CO2-emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. In de transportsector is de uitstoot sinds 1990 echter toegenomen. Met ERS kunnen voertuigen op geëlektrificeerde wegen efficiënt gebruik maken van elektrische aandrijving en eventuele batterijen kunnen worden opgeladen. Ook kunnen kostbare en zware batterijen kleiner worden uitgevoerd. Buiten dit netwerk kunnen zij hun weg vervolgen met in het voertuig opgeslagen energie: in een batterij, in waterstof of in hernieuwbare of fossiele brandstoffen.

foto ©Siemens

De potentie van ERS om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen

Wij hebben in opdracht van het Ministerie onderzocht in hoeverre de toepassing van ERS binnen het vrachtvervoer voor Nederland een aantrekkelijke optie is om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Hiertoe zijn diesel- en LNG-voertuigen vergeleken met batterij-elektrische voertuigen met een brandstofcel, met een omvangrijke batterij, met voeding middels een bovenleiding en met een dieselhybride variant hiervan. Onze conclusie was dat dynamisch laden met een bovenleiding potentieel heeft om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Ook andere duurzame oplossingen voor het wegvervoer hebben dat, denk hierbij aan het inzetten van batterij-elektrische voertuigen of brandstofcel-elektrische voertuigen. Op dit moment zijn er echter te veel onzekerheden, zoals in kosten van energie, infrastructuur en voertuigen, om een voorkeur voor een van deze concepten uit te kunnen spreken.