Voor het project ‘Quickscan Beweegbare Bruggen’, onderdeel van het onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie, controleert de combinatie Movares/ Iv-Infra / ProClass | The Big Data Generator een groot deel van de beweegbare bruggen van Rijkswaterstaat. Veel bruggen hebben hun theoretische levensduur van 50 jaar overschreden. Nieuwe bruggen worden zelden nog gebouwd, daarom staat levensduur verlenging, renovatie of vervanging van bestaande bruggen centraal.

De constructieve staat van het areaal nauwkeurig in beeld

Berekeningen en archiefonderzoek vormen de basis van een quickscan. Deze worden aangevuld met visuele inspecties van het object. Het resultaat van een quickscan geeft een indicatie waar je in de constructie een probleem kan verwachten. Daarnaast wordt het duidelijk of er een volledige herberekening van de constructieve staat van de brug benodigd is en welke prioriteit hieraan gesteld is.

In onderstaande video is te zien dat onze adviseurs zorgvuldig het mechanische binnenwerk controleren op eventuele wijzigingen die de brugbeweging en motorsnelheid beïnvloeden.