Goede sanitair-installaties dragen in hoge mate bij aan de hygiëne en het comfort in een gebouw.  Deze installaties worden steeds complexer als gevolg van nieuwe technieken, nieuwe materialen, strengere regelgeving, duurzaam bouwen en specifieke wensen en eisen van de opdrachtgever. Movares heeft de expertise in huis om u te adviseren over het ontwerp- en bouwproces en over het gebruik. Denkt u hierbij aan het voorkomen van ernstige infecties.

Onder sanitair-installatie wordt verstaan:

·         Koud en warm water
·         Binnenriolering
·         Buitenriolering
·         Afscheidertechniek
·         Sanitaire toestellen
·         Hemelwaterafvoeren
·         Brandbestrijdingsinstallaties o.a. droge blusleidingen
·         Gasinstallaties
·         Technische gassen, medische gassen en perslucht

Expertise
Als onafhankelijk adviesbureau adviseert Movares verscheidene partijen in alle stadia van het ontwerp- en bouwproces om op een zo efficiënt mogelijke wijze te voldoen aan de verschillende eisen, wensen en voorschriften voor sanitair-installaties en andere gebouwinstallaties. Om tot de juiste keuzes voor de gebruiker te komen kan Movares adviseren in systemen en materiaalkeuzen, ook in samenhang met onderhoud en schoonmaak.

Duurzame technieken
Aangezien de milieuproblematiek steeds meer aandacht krijgt, wordt de duurzaamheid van de installaties steeds vanzelfsprekender. Het is onze uitdaging om innovaties te implementeren in projecten die voldoen aan de regelgeving en de wensen van onze klanten. In het ontwerp van deze installaties besteden wij veel aandacht aan duurzaam materiaalgebruik, maar ook aan reductie van het watergebruik of hergebruik van water.

Legionellapreventie
Sommige micro-organismen die je in een gebouw kunt aantreffen, kunnen ernstige infecties veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is de bacterie Legionella Pneumophila. Legionellabesmetting wordt veroorzaakt door inademing van warm water dat met legionella is besmet. De bacterie ontstaat doordat water te lang stilstaat in de leidingen en opgewarmd wordt door de omgeving. Om dit te voorkomen kunnen wij voor u een ‘legionella-beheersplan’ opstellen dat aan alle eisen en voorschriften voldoet.