Assetmanagement gaat er van uit dat een ”asset” een bepaalde prestatie moet leveren. In het geval van bruggen, tunnels en andere infrastructuur wordt de prestatie vaak vertaald in beschikbaarheid.

Beschikbaarheid wordt beïnvloed door storingen en onderhoud. Als bij een beweegbare brug de aandrijving kapot is, kan de brug niet geopend worden. De brug is dan volledig beschikbaar voor het wegverkeer, maar niet voor de scheepvaart.

Prestatiemanagement is het samenspel van alle activiteiten gericht op het definiëren, bewaken, meten, analyseren en bijsturen van prestaties om uw objecten aan hun functionele eisen te laten voldoen. Concreet betekent dit, dat wij u helpen om bijvoorbeeld:

  • Te definiëren wat de prestatie van de infrastructuur moet zijn. Hiermee wordt deze ook meetbaar.
  • Aan de hand van (RAMS)-analyses te bepalen wat de zwakke schakels zijn en welke storing de meeste invloed hebben.
  • Life Cycle Management-berekeningen te maken. Hierbij worden de kosten van een object over de gehele levensduur bepaald. Dit kan een nuttige hulpmiddel zijn bij de keuze tussen vervanging en groot onderhoud.