Onderzoeken tonen aan dat een prettig binnenklimaat essentieel is om optimaal te kunnen presteren. Dit geldt zowel voor arbeidsproductiviteit, leer- en productiekwaliteit als voor sportprestaties. In alle ontwerpen van klimaatinstallaties streeft Movares naar een leefbaar en gezond gebouw waar mensen prettig verblijven en optimaal kunnen presteren.

Er zijn heel wat factoren die de fysieke werkomstandigheden in een ruimte en/of gebouw kunnen beïnvloeden. Denkt u alleen al aan de functie, ligging en de verlichting van de ruimte. Bovendien verschilt het meest optimale ontwerp voor het gewenste binnenklimaat per gebouw of ruimte. Zo worden voor utiliteitsgebouwen (kantoren) andere eisen aan het binnenklimaat gesteld dan voor onderwijsgebouwen en productie- en sporthallen. Door goed naar onze klanten te luisteren kunnen wij onze installatieontwerpen nauwkeurig afstemmen op de behoefte van de gebruikers.

Duurzame technieken
In al onze ontwerpen streven we naar een leefbaar en gezond gebouw tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten. Een goed ontwerp van de gebouwinstallaties begint met het in kaart brengen van energieconcepten waarin de samenhang tussen de functionaliteit, bouwfysische aspecten van het gebouw en de klimaatinstallatie goed wordt onderzocht. Op basis daarvan zullen we samen met u een afgewogen keuze maken voor het meest ideale installatieconcept wat betreft comfort, functionaliteit, energieverbruik/rentabiliteit en duurzaamheid.

Integrale aanpak
Een veelheid aan bouwfysische aspecten vormt de basis voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Movares staat voor een integrale aanpak; in onze ontwerpen van comfortabele klimaatinstallaties houden we rekening met al deze aspecten. Voorbeelden zijn: een goede ventilatie, optimale verwarming of koeling en afwezigheid van tocht en geluid.

Klimaatproblematiek
Is het binnenklimaat niet optimaal, dan is dat heel vervelend en soms zelfs schadelijk voor de gebruikers van het gebouw. Daar wordt dan ook regelmatig over geklaagd. Er kunnen verschillende oorzaken zijn van klimaatproblematiek. In veel situaties zijn dit complexe oorzaken die om expertise vragen. Movares heeft de expertise om de oorzaken van klimaatproblematiek helder te krijgen, oplossingen aan te dragen en samen met u te zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.