Steden worden steeds groter, wat zorgt voor toenemende drukte. In centrumgebieden neemt de druk op de openbare ruimte toe door groei van het aantal inwoners, toename van logistieke bewegingen, maar ook door ruimteclaims op klimaatadaptatie en prettig verblijven. Hoe houden we een stad bereikbaar en leefbaar?

Logistiek en gebiedsontwikkeling

Hoewel het aantal logistieke bewegingen toeneemt, mogen de logistieke voertuigen de aantrekkelijkheid van het gebied niet verminderen. Dat betekent dat logistiek en mobiliteit bewust moeten worden ingepast in de ruimte in en rond de steden. Steeds vaker wordt gedacht om het mobiliteitsvraagstuk middels hubs in te passen. De integratie van logistiek in (deel)mobiliteitshubs is de volgende stap. Welke voorwaarden geven we mee bij de start van een gebiedsontwikkeling als het gaat om de logistiek/bevoorrading? 

Tijdens onze sessie op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit (26 september) en de Dag van de Stad (29 september) willen we je inspireren hoe je vanuit verschillende stakeholders perspectieven (zowel beleidsmatig, maar ook vanuit de ontwikkelaar) met dit uitdagende vraagstuk om kunt gaan.