De stalen boogbruggen zijn tijdens de periode 1934 tot 1976 gebouwd. Het grootschalig onderhoud binnen KARGO heeft tot doel de technische staat van de bruggen op de huidige en toekomstige eisen af te stemmen. Hiermee wordt de levensduur tevens met dertig jaar verlengd. De nieuwe Weesperbrug is op 5 en 6 oktober 2013 ingevaren. Het 8 uur journaal toonde een kort filmpje van de plaatsing. Ook Cobouw en Technisch Weekblad besteedden prominent aandacht aan het plaatsen van de Weesperbrug.

Vraag van de opdrachtgever

KWS-Mercon heeft Movares gevraagd te adviseren bij de renovatie en vervanging van acht stalen boogbruggen. In opdracht van Rijkswaterstaat stemt KWS-Mercon de technische staat van de bruggen in het Amsterdam-Rijnkanaal af op de huidige en toekomstige eisen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Constructief ontwerp

De nieuwe brug heeft naar verwachting een levensduur van 80 jaar. Bij het constructief ontwerp zijn alle dimensies van de staalbrug die de diverse belastingen kunnen dragen bepaald. Een bijzonder aspect hierbij is het ontwerpen van de afmetingen van de boog in verhouding tot de hoofdligger. De hoogte van de boogconstructie is echter wel beperkt door de eisen uit het bestemmingsplan. Het brugdek is een orthotroop stalen rijdek. Dit is een stalen dekplaat met in langsrichting van de brug verstijvers in de vorm van troggen. Een belangrijk aspect binnen het ontwerp van stalen bruggen is het voorkomen van vermoeiingsproblemen als gevolg van het vrachtverkeer. Nadat in de DO-fase het hoofdontwerp is vastgesteld worden in de UO-fase de details van de diverse onderdelen ontworpen. In deze fasen worden de specifieke verbindingsdetails nader uitgewerkt en zijn alle laszwaartes bepaald.

Montage Weesperbrug

De fabricage en installatie van de brug is een apart proces. Movares heeft ook voor deze fase de engineering van de bouwfase verzorgd in samenwerking met het engineeringteam van Mercon, om alle bijzondere belastingssituaties in deze fase te bekijken.

Het brugdek wordt eerst in secties gebouwd. Iedere sectie is een stukje brug, bijvoorbeeld een stuk dek met troggen, dwarsdragers en hoofdliggers. Een deksectie heeft een lengte van ongeveer 14m. Op deze manier konden de secties makkelijk vervoerd worden en geconserveerd worden in de straalloods op de werf van Mercon. Vervolgens zijn deze secties in elkaar gezet , waarbij rekening is gehouden met de bouwzeeg van de brug.

Een belangrijk onderdeel in het bouwproces vormt het transport en de plaatsing van de brug. Voor het vervoer is het nodig om een deel van de boog te los te maken van het dek en apart te vervoeren, zodat de brug onder andere bruggen door kan naar een bouwterrein vlakbij de Weesperbrug waar boog en dek weer worden samengebouwd. Deze voorbouwlocatie bevindt zich in een zijtak van het Amsterdam-Rijnkanaal. Zonder stremming voor het scheepvaartverkeer is op deze locatie de boog weer op het brugdek gezet. Daarvoor is de boog met twee kranen opgetild. Vervolgens is het brugdek onder de boog gevaren, waarna de boog op de brug is neergelaten. Hierbij geldt dat de verbinding tussen beide delen in een stabiele situatie moet worden vastgezet door middel van lassen. Dit is door een hulpconstructie mogelijk gemaakt. Na het verbinden en vastzetten van de boog zijn de hangers tussen boog en dek met elkaar verbonden.

Nadat de brug is samengebouwd tot één geheel wordt deze ingevaren naar zijn uiteindelijke positie. Het invaren van de nieuwe brug en het uitvaren van de oude brug vindt plaats in één weekend (met een tweede afmontageweekend waarbij de brug wel in gebruik is) zodat de hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer tot een minimum beperkt blijft. Voor de scheepvaart is het kanaal in totaal slechts 8 uur gestremd. Bij het invaren rust de hele brug op vier steunpunten in de hoofdoverspanning. Gezien de beperkte ruimte bevinden deze steunpunten zich slecht 56 m uit elkaar en dus ruim binnen de boog. Hierdoor wordt de brug op een totaal andere manier belast als waar deze voor is ontworpen. Om deze drukkracht onder de brug over te kunnen dragen aan de boog zijn hier transportkolommen geplaatst. Deze kolommen stabiliseren de brugconstructie en zorgen ervoor dat de krachten uit deze bijzondere belastingsituatie goed wordt ingeleid in de boog.

Na het invaren worden de laatste zaken op de brug aangebracht, zoals de geleiderails, voegovergangen en de verlichting. Tot slot kan de brug worden geopend voor het verkeer. Vervolgens wordt in het tweede weekend de brug voorzien van zijn definitieve asfaltlaag.

De fabricage van deze brug is begonnen in november 2012, de montage van de brug op de voorbouwlocatie heeft plaatsgevonden in september 2013. Het invaren van de brug vond plaats in het eerste weekend van oktober.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam-Rijnkanaal
 
Periode2010 - 2013
KlantRijkswaterstaat / KWS Mercon

Word jij onze nieuwe collega?