In Zutphen bevinden zich inpandige hellingbanen, in een monument, die te steil zijn om te voldoen aan de eisen. Het aanpassen van inpandige hellingbanen is technisch en organisatorisch complex. Ook het draagvlak onder stakeholders is niet vanzelfsprekend (NS als eigenaar en gemeente Zutphen als vergunningverlener en belanghebbende). Daarom is met Value Engineering onderzocht welke mogelijkheden er zijn tegen welke investering en met welk draagvlak.

Vraag van de opdrachtgever

Het doel van de VE-studie was om alternatieven te bepalen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van station Zutphen. Het verbeteren van de toegankelijkheid van dit station is onderdeel van het Programma  Toegankelijkheid, waarin 411 stations in Nederland in 2030 zodanig dienen te zijn aangepast dat deze aan de gestelde Europese richtlijn voor toegankelijkheid voldoen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Waar de gekozen aanpak in eerste instantie door de deelnemende partijen als een “zwaar middel” werd ervaren, bleek bij de evaluatie dat men hier unaniem over van gedachten was veranderd. Ondanks de complexe stationsomgeving met vele raakvlakken en beperkingen, bleken er vele invalshoeken, oplossingsrichtingen en kansen te zijn. De VE studie faciliteerde, door toepassing van opening en closing technieken, enerzijds het genereren van verschillende oplossingsrichtingen en faciliteerde anderzijds de tools om deze oplossingsrichtingen op waarde te beoordelen. Door het proces van probleem tot oplossing  binnen een VE studie te doorlopen  is daarnaast draagvlak gecreëerd onder de stakeholders en is binnen een kort tijdsbestek (1,5 dag) een resultaat behaald waar alle partijen tevreden over zijn.  Het bracht helder in beeld wat de afweging is in het geval van station Zutphen: veel investeren (2 x budget) in een integrale, toekomstvaste oplossing of weinig investeren (1/3 budget) in een niet-toekomstvaste, maar wel zelfstandig toegankelijke oplossing.

Bijzonderheden

Succesfactor bij de studie was vooral de kennis en ervaring van de Value Engineer en de vrijheid van de Value Engineer om zelf te communiceren met de deelnemers. Een andere succesfactor bleek het houden van een workshop op locatie. Het locatiebezoek leverde extra invalshoeken op.

Zie ook Value Management / Value Engineering

Kenmerken van dit project

 
LocatieZutphen
 
Periode2012 - 2012
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?