Rijkswaterstaat Dienst Noord-nederland wil assetmanagement, gebaseerd op risicogestuurd beheer en onderhoud doorvoeren in haar organisatie. Assetmanagement draagt bij aan inzicht in het uitvoeren van het juiste onderhoud op het juiste moment, gedurende meerdere jaren. Om dit te realiseren zijn Prestatiegestuurde Instandhoudingsplannen (P-IHP) nodig, die ondersteunen in de besluitvorming en de keuzes vastleggen.

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Vraag van de opdrachtgever

Stel een prestatiegestuurd instandhoudingsplan op waarin het onderhoud aan de beheerobjecten wordt gekoppeld aan de te halen prestaties door middel van risicogestuurd beheer en onderhoud.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Opstellen fysiek-functionele decompositie
  • Inventariseren prestatie-eisen
  • Uitvoeren faalwijze analyse (FMECA)
  • Modelleren in prestatie- en onderhoudskosten analyse software RCMCost.
  • Uitvoeren onderhoudsanalyse
  • Opstellen veiligheidsanalyse
  • Opstellen prestatie-analyse
  • Inventariseren onderhoudsinfo

Samenwerking

Voor de uitvoering hebben de adviseurs van de afdelingen Onderhoudsmanagement en RAMS nauw samengewerkt.

Innovatie een van onze pijlers

De onderhoudsanalyse is gebaseerd op het gedachtengoed van Reliability Centered Maintenance. Alle onderhoudsinformatie is samen met de faalwijze-analyse ingevoerd in het bij de P-IHP’s gebruikte prestatie- en onderhoudskosten analyse programma RCMCost. Met dit pakket kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend. De twee uitersten daarvan zijn het Correctieve (CM) en preventieve (PM) scenario. Bij het correctieve scenario wordt uitgegaan van repareren na falen, hierdoor zijn de onderhoudskosten laag, maar de niet-beschikbaarheid hoog. Bij het preventieve scenario wordt juist uitgegaan van preventief onderhoud, waardoor de onderhoudskosten hoog zijn en de niet-beschikbaarheid laag.

Uit de beide scenarios volgen de faalwijzen die de grootste bijdragen leveren aan kosten, ongeplande en geplande niet-beschikbaarheid. Deze faalwijzen worden nader bekeken en geoptimaliseerd, zodat met minimale kosten aan de gestelde prestatie eisen wordt voldaan.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNoord Nederland
 
Periode2013 - 2013
KlantRijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland

Wie zijn onze experts?

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Word jij onze nieuwe collega?