De Ponte Palazzo is een brug die het Paleiskwartier, een wijk in ’s-Hertogenbosch, met opleidingsinstituten ziekenhuis, kantoren, het paleis van justitie en andere voorzieningen gaat verbinden met het centrum van ’s-Hertogenbosch. De Ponte Palazzo bestaat uit 5 overspanningen met een totale lengte van 213 m.

Overzicht Ponte Palazzo

 

 

 

 

 

De westelijke en oostelijke aanbrug.

De westelijke aanbrug is een doorgaande stalen brug met betonnen dek over vier steunpunten met een lengte van ca 111m, de oostelijke aanbrug is opgelegd op 2 steunpunten en heeft een lengte van ca. 45 m. De brug bestaat in lengterichting uit een tweetal weervast stalen hoofdliggers (hart op hart 2,6 m), met naast iedere hoofdligger een weervast stalen randligger (ca 2,3m h.o.h. t.o.v. de hoofdliggers).

Dwarsdoorsnede Ponte Palazzo - Movares

 

 

 

 

 

Naast beide randliggers bevindt zich een kokervormige langsligger, waar de leuningen aan bevestigd zijn.

 Spoorkruisende deel.

Deze overspanning Palazzo is een statisch bepaalde fiets/voetgangersbrug met lengte van ca. 57m. De brug bestaat uit een tweetal weervast stalen vakwerk hoofdliggers (hart op hart 5,2 m), welke verbonden worden door 8 dwarsliggers.

Dwarsdoorsnede Ponte Palazzo overspanning - Movares

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de uitkragingen bevind zich een kokervormige langsligger, waar de leuningen en de gaasramen aan bevestigd zijn. In het midden van de brug bevinden zich twee langsliggers. Aan de onderzijde is de brug afgewerkt met weervast stalen afdekplaten.

Afbouw brug

De inrichting van de brug is een mix van fietspad, voetpad en groenstroken. Het fiets- en voetpad wordt uitgevoerd als een tegelverharding op een schuimbeton pakket, om gebruik van dooizouten op de brug te vermijden wordt deze verharding verwarmt.

Ter plaatse van de groenstroken wordt de brug geheel afgedekt met grond, om de groei van de vegetatie te waarborgen worden deze stroken voorzien van beregening- en afwatering voorzieningen

De leidingen van al deze installaties zijn gebundeld in de kabelkokers gelegen op de stramienen B, C en D.

Opbouw dek Ponte Palazzo - Movares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag van de opdrachtgever

Het Werk is door ProRail op de markt gebracht middels een UAV-GC contract. Mobilis BV heeft deze opdracht verworven. Betrokken is ook de Gemeente Den Bosch.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het DO van deze bruggen gerealiseerd. Aandachtspunten hierbij waren ondermeer: bouwfasering, specifieke detailleringen .iv.m. gebruik weervast staal, bepaling krachtswerking met 3D- plaatmodel, impact sparingen in de druklaag op de spanningsverdelingen in beton- en staalconstructie.

Bijzonderheden

Op de brug komt een stadspark, bestaande uit voetpaden, groenstroken en fruitbomen.

Locatie's-Hertogenbosch
Periode2012 - 2014
ArchitectBenthem Crouwel
KlantMobilis