In de regio Zuid-Nederland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderhoud aan de bediencentrales in Tilburg en Maasbracht, inclusief de circa zestig daarop aangesloten sluizen en bruggen. Rijkswaterstaat heeft ons opdracht gegeven voor het voorbereiden van een nieuw meerjarig onderhoudscontract voor de bediencentrale Tilburg en het helpen bij de aanbesteding van dit onderhoudscontract.

Verdere modernisering

Naast deze beheer- en onderhoudsopgave heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd de activiteiten uit te voeren die gericht zijn op de verdere modernisering van de installaties en aandrijvingen van de objecten en de verdere centralisatie en modernisering van de bediening op afstand. Dit betekent onder andere dat alle geografische objecten van de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen op afstand worden bediend vanuit de Nautische Centrale Tilburg en niet langer vanuit de bedieningen in Oosterhout, Schijndel en Helmond. Daarnaast moet elk geografisch object ook lokaal bedienbaar zijn. De vervanging van de bediening en de besturing van de objecten leiden er in de visie van Rijkswaterstaat toe dat de bruggen en sluizen als nieuwe machines beschouwd dienen te worden en daarmee moeten voldoen aan de Machinerichtlijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Wij hebben risicobeoordelingen voor de objecten uitgevoerd en geanalyseerd welke maatregelen nodig waren om deze objecten kosteneffectief, efficiënt en toekomstvast te laten voldoen aan de Machinerichtlijn. Ook de kaders en eisen met betrekking tot cyber security en industriële automatisering hebben we integraal betrokken bij het bepalen van de maatregelen. Deze maatregelen zijn vertaald naar vier scenario’s en vervolgens hebben we het uiteindelijk gekozen scenario vertaald naar vraagspecificatie-eisen.

Samenwerking

In deze opdracht hebben we samengewerkt met KienIA op het gebied van Industriële Automatisering en VKA voor Cyber Security.

LocatieTilburg
Periode2017 - 2021
KlantRijkswaterstaat