De Petroleumhaven ligt in Den Haag nabij station Moerwijk, naast de wijk Laakhaven-West in stadsdeel Laak. Het voormalige havengebied wordt getransformeerd naar een woon- en werkgebied. De herontwikkeling van Petroleumhaven is een van de laatste delen.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente vroeg Movares een inrichtingsplan te maken voor de buitenruimte, waarin het behoud en de versterking van de ecologische verbindingszone prioriteit heeft. Het inrichtingsplan is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefbaarheid in de Petroleumhaven. Het gemaakte ontwerp is opgenomen als kaderstellend stuk voor de tender voor de reconstructie van de kade. Het verkeer van Petroleumhaven wordt afgewikkeld op de Neherkade, een doorstroomroute in de stedelijke verkeerstructuur. De Neherkade vormt in combinatie met het spoorviaduct van station Moerwijk in toenemende mate een bottle neck voor het verkeer. Op hun beurt vormen verkeer, spoor en het spoorviaduct een obstakel voor de stedelijke ecologische verbindingszone.

Aanvullende vraag van de opdrachtgever
Om de ontwikkeling van Petroleumhaven op de schaal van het stedelijke netwerk goed in te kunnen passen, vroeg de gemeente Movares, aansluitend op het ontwerp voor de buitenruimte, een aantal vervolgopdrachten uit te voeren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares maakte een Inrichtingsplan voor de Petroleumhaven. Onderdeel daarvan was het maken van een ontwerp voor de buitenruimte van het stedenbouwkundige plan (uitwerking verkeer / profilering wegen, inrichting kaden (verlichting, materialisering bestrating, groen).

Wat specifieker, voerde Movares de volgende werkzaamheden uit:

  • Movares maakte het inrichtingsplan voor de buitenruimte in de Petroleumhaven.
  • Voor het herstel en reconstructie van de havenkaden schreef de gemeente Den Haag een tender uit. Daarin is het ontwerp van Movares van de buitenruimte als kaderstellend document meegenomen.
  • Een verkenning naar de ruimtelijke en verkeerstechnische inpassingsmogelijkheden van een ‘Leeghwaterpleinoplossing’ voor het Hildebrandplein. Hiervoor schreef Movares een rapport met een integrale voorkeursoplossing.
  • Een verkenning naar de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden voor de stedelijke ecologische verbindingszone.
  • Het opstellen van een verkeerstechnische studie naar de doorstroom en veiligheid van de aansluiting van Petroleumhaven op de Neherkade in een VISSIM-modulatie.
  • Voor het leveren van producten die het inrichtingsplan Petroleumhaven onderbouwen en completeren, stelde Movares een integrale rapportage op.
LocatieDen Haag
Periode2016 - Heden
KlantGemeente Den Haag