Amaliabrug: één van de grootste beweegbare bruggen van Nederland 

Op de A12 bij het knooppunt Gouwe is de verkeerssituatie onveilig en staan regelmatig files. Om de doorstroming en de veiligheid te verhogen, wordt gewerkt aan de ‘Parallelstructuur A12’, een stelsel van parallelle wegverbindingen. Bijzonder element hierin is de nieuwe, beweegbare Amaliabrug over de Gouwe. Movares heeft hiervan het stalen val, het brugbewegingswerk en de betonnen aanbruggen ontworpen in opdracht van Heijmans. Het bewegingswerk is uitgevoerd met twee zeer grote panamawielen, elk met een doorsnede van maar liefst 4 meter.  

Brugval

Het brugval overspant ca. 30 meter en heeft, inclusief het contragewicht, een totaalgewicht van ca. 1000 ton. De beweegbare brug is daarmee een van de grotere beweegbare bruggen in Nederland.
Voor de dekconstructie is gekozen voor een traditioneel balkenrooster van twee hoofdliggers en dwarsdragers met troggen als langsliggers onder een stalen dekplaat. De brug heeft een doorvaartbreedte van 25 m en in gesloten stand een doorvaarthoogte van 7,0 m. In open stand is er over een doorvaarbreedte van 22,5 m een onbeperkte doorvaarhoogte.

Basculekelder

Het was met recht een uitdaging om deze brug in de Parallelstructuur te ontwerpen, met name vanwege de beperkte beschikbare ruimte. De brug ligt heel dicht tegen de tunnelbak van het nabijgelegen aquaduct onder de Gouwe aan. Mede daarom is de basculekelder relatief klein en compact. Bijzonder detail is dat een groot deel van de wanden van de basculekelder van glas is. Het machinewerk in de basculekelder is hiermee van buitenaf goed te zien, ook ’s nachts omdat de kelder van binnenuit wordt verlicht.

Bewegingswerk

De aandrijving van de brug geschiedt door middel van een elektromechanisch bewegingswerk, grofweg bestaande uit twee panamakrukmechanismen van zeer groot formaat en één centrale tandwielkast met een elektromotor van 160 KW. De brugaandrijving is voorzien van een elektrisch noodbedrijf en een noodhandaandrijving. Omdat de afmetingen van de basculekelder relatief klein zijn gehouden, was het een hele puzzel om een bewegingswerk te ontwerpen dat zowel in de kelder paste als de hoge belastingen kon opnemen. Om te voldoen aan de eisen ten aanzien van machineveiligheid is de ruimte in de basculekelder ook zo ontworpen dat het relatief grote bewegingswerk van de brug veilig toegankelijk is voor beheer en onderhoud.

In het bewegingswerk van de basculebrug zijn vele technische voorzieningen opgenomen met het oog op de veiligheid van de brug en het beperken van schades bij eventuele calamiteiten. Zo zijn de panamawielen en een deel van de massa van de trek-duwstangen gebalanceerd. Daarmee wordt voorkomen dat het brugval kan ‘opwippen’ als de rem van de brugaandrijving onbedoeld wordt gelicht. Ook zijn de aanslagen voor de panamawielen als buffer uitgevoerd. Schade aan het bewegingswerk wordt zo beperkt, mocht de situatie zich voordoen dat de aandrijving van de brug niet stopt nadat de brug de gesloten stand heeft bereikt.

BIM

Samen met de ontwerpers en ingenieurs van Heijmans werkt Movares aan in totaal 13 kunstwerken binnen het project Gouda A12 Parallelstructuur. De belangrijkste zijn de nieuwe brug over de Gouwe, een onderdoorgang van de provinciale weg onder de A12, een tunnel voor wegverkeer en twee overbruggingen van het spoor. In totaal zijn daar ongeveer vijftien disciplines bij betrokken. Goede coördinatie is dan ook van groot belang. Het brugontwerp is daarom 100 procent digitaal in één integrale IT-omgeving gerealiseerd, met een integraal 3D-model met behulp van BIM (Bouw Informatie Management) als resultaat. Voor de bouw van de Amaliabrug heeft Movares voor Heijmans (opdrachtgever Provincie Zuid holland) het Aanbiedingsontwerp gedaan. Ook heeft Movares (in opdracht van Heijmans) het DO van de gehele beweegbare brug gedaan (staal, wtb en beton) alsmede alle betonnen aanbruggen en viaducten en tunneltjes die bij deze parallelstructuur horen. De bruginstallaties zijn door Heijmans zelf uitgevoerd. Voor al het betonwerk heeft Movares naast het DO ook het UO gedaan.

Strakke deadline

Dankzij goede samenwerking zat er vaart in het project. In slechts drie weken tijd is in de zomer van 2015 de paalfundering van de basculekelder gebouwd. In april 2016 is het stalen val geplaatst en is het bewegingswerk gemonteerd.

Projectscope

In het project Parallelstructuur A12 worden twee nieuwe provinciale wegen aangelegd langs de A12 en tussen de A12 en de A20: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. Hiervoor zijn door Heijmans in samenwerking met Movares onderstaande 6 kunstwerken gerealiseerd:.

1: Onderdoorgang A12
2: Tunnel Zuidelijke dwarsweg
3: Spoorviaduct traject Gouda – Den Haag
4: Spoorviaduct traject Gouda – Alphen aan de Rijn
5: Brug over de Gouwe
6: Onderdoorgang Winterdijk.

Voor de betonnen kunstwerken 1,2,3,4 en 6 wordt verwezen naar de pagina Parallelstructuur A12-Gouda, diverse betonnen kunstwerken.

Bron: http://www.heijmans.nl/nl/verhalen/hoe-staat-het-met-parallelstructuur-a12/

Lees meer over het inhijsen op de site van de provincie Zuid-Holland.