Investeren in spoorinfrastructuur is van essentieel belang om Nederland bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Hoe kunnen we dit zo duurzaam mogelijk aanpakken? Om de flinke hoeveelheden CO2 en stikstof die spoorse bouwmachines uitstoten terug te dringen werken we met ProRail aan Zero Emissie Bouwplaatsen.

Als onderdeel van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt in Amsterdam in opdracht van ProRail bij de Dijksgracht een vrije kruising gebouwd. Dit project vormt een pilot voor de Zero Emissie Bouwplaats. Movares heeft samen met ProRail een gunningscriterium ontwikkeld, waarbij inschrijvers zowel kwalitatief als kwantitatief zijn uitgedaagd om een Zero Emissie bouwplaats te realiseren.

CO2 reductie gerealiseerd

Strukton heeft de aanbesteding gewonnen met een belofte van 87% CO2-reductie ten opzichte van een traditioneel dieselscenario. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de inzet van elektrisch materieel, gebruik van HVO100 voor niet elektrisch materieel en geoptimaliseerde bouwlogistiek.

Monitoring en toetsing

Deze pilot biedt de mogelijkheid om Zero Emissie Bouwplaats contractueel vorm te geven en ervaring op te doen met monitoring en toetsing bij realisatie. Voor de monitoring en toetsing is een van onze duurzaamheidsadviseurs gekoppeld aan de uitvoeringsbegeleiders en contractmanagers.

Lees meer over dit onderwerp op de website van SEB: ProRail Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam – Bouwvrije kruising – SEB | Routekaart schoon en emissieloos bouwen (opwegnaarseb.nl)