ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Eind dit jaar zijn alle saneringsplannen klaar met de geluidsmaatregelen voor tientallen locaties in Nederland. Wij hebben samen met dBvision voor ProRail de akoestische onderzoeken gedaan en het omgevingsmanagement verzorgd in meer dan 130 gemeenten. Met onder meer geluidsschermen, raildempers en zo nodig gevelisolatie zal het spoorgeluid aanzienlijk minder worden.

50 geluidsaneringsplannen

ProRail voert het MJPG-programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal zijn ruim 50 geluidsaneringsplannen gemaakt, waarvan 30 op basis van onze akoestische onderzoeken. In deze onderzoeken berekenen we de geluidsbelasting van het spoor op de gevels van omliggende woningen. Voor alle locaties waar meer dan 65 dB (decibel) geluid is, wordt een saneringsplan opgesteld.

Dempers, schermen, isolatie

De afgelopen jaren zijn al deze plannen afgestemd met omwonenden en gemeentes. Welke maatregelen worden genomen, hangt van verschillende factoren af. Van de gemeente en omwonenden, maar ook van de kosten: die moeten in verhouding staan tot wat ermee wordt bereikt.

Conceptbesluit minister

Bij voorkeur worden ‘bronmaatregelen’ genomen: raildempers die aan de bron het geluid dempen. Zijn die niet voldoende, dan kunnen ze gecombineerd worden met geluidsschermen. De laatste mogelijkheid zijn gevelmaatregelen: isolatie om het geluid ín de woning op het juiste niveau te brengen. Nu alle plannen klaar zijn, zal de minister een conceptbesluit nemen over welke maatregelen op welke locatie genomen gaan worden.

Impact op de omgeving

ProRail doorloopt met elk saneringsplan een zorgvuldig proces, waarbij mensen kunnen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Vervolgens wordt gekeken of de maatregelen worden aangepast. Voor de uitvoering van de plannen heeft ProRail zeven jaar de tijd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk slim gecombineerd, met bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Op die manier hebben omwonenden minder hinder van de bouw en wordt het treinverkeer zo min mogelijk gehinderd.

Verschillende oplossingen

“Wat we gaan doen, verschilt enorm per locatie’ vertelt Kees Larooij, programmamanager van het MJPG bij ProRail. “De ene spoorbuur krijgt een scherm van vier meter achter zijn huis, terwijl ergens anders raildempers of een scherm van een meter al volstaan. We snappen heel goed dat niet iedereen op een hoog scherm zit te wachten. Het uitzicht is voor sommigen belangrijker dan geluidsvermindering. Het is helaas niet mogelijk om individueel maatwerk te leveren als het om geluidschermen gaat. ProRail moet het geluid verlagen volgens wettelijke rekenregels. Ook de hoogte van een geluidsscherm is wettelijk bepaald. Op plekken waar het scherm hoog wordt, proberen we het gesprek te voeren met de omwonenden. Een gemeente speelt hierin ook een belangrijke rol als vertegenwoordiger van haar inwoners. In een saneringsplan kunnen we namelijk van de wettelijke schermhoogte afwijken als een gemeente een stedenbouwkundige visie heeft vastgesteld. Over de geluiddsschermen heeft ProRail contact gehad met alle gemeenten. Een scherm moet immers passen in de omgeving.”

Grootste akoestische onderzoek

Volgens projectmanager Arno Vernooij van Movares is de samenwerking met ProRail een belangrijke succesfactor. “Dankzij de prettige manier van samenwerken, de inhoudelijke kennis van ons team en de flexibiliteit van alle betrokkenen konden we alle saneringsplannen binnen de planning opleveren.” Ook Frank Elbers van dBvision kijkt als integraal projectleider akoestiek met grote tevredenheid terug op de uitvoering van het grootste akoestisch onderzoek ooit. “ProRail, Movares en dBvision hebben dit project succesvol doorlopen door een goede samenwerking en behoud van focus op de projectdoelstellingen. De inzet die is geleverd door onze zeer vaardige GIS- en geluidadviseurs in dit multidisciplinaire team maakt mij trots. Hun innovatiekracht, creativiteit, flexibiliteit en keihard kunnen werken zijn voor MJPG spoor van cruciaal belang geweest.”

Het onderzoek Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van dBvision en Movares in enkele cijfers:

  • 30 geluidsonderzoeken bij meer dan 50 duizend woningen (ruim 1.000 clusters)
  • geluidsmaatregelen bij 15 stalen spoorbruggen: 180 km raildempers en 85 duizend m2 geluidscherm
  • inzet van 50 geluid- en GIS-adviseurs
  • inzet van 10 omgevingsmanagers voor het contact met gemeenten en omwonenden
  • 000 geluidmodellen doorgerekend in 9 maanden
  • 4.600 GB aan data in 1,3 miljoen bestanden

Klik hier om te zien waar geluidsmaatregelen komen mjpgspoor.nl/GisMap

Op de site van Bureau Sanering Verkeerslawaai vind je alle bekendmakingen van saneringsplannen