De provincie Utrecht groeit! De regio wint aan populariteit, is aantrekkelijk groen, economisch sterk en dynamisch. De vraag naar woningen en werkplekken is groot en de druk op het mobiliteitssysteem neemt toe. De uitdaging is om de kwaliteiten van de regio ook in de toekomst bereikbaar en daarmee leefbaar te houden en te versterken. Wij ontwikkelden een toekomstverkenning waarin het Utrechtse mobiliteitslandschap van 2040 ontdekt wordt vanuit de invalshoek van de reiziger.

De reiziger centraal

De uitvraag voor de toekomstverkenning kwam van ‘Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit’ Paul Roncken en Provincie Utrecht. In mobiliteitsvraagstukken gaat het vaak over rekenmodellen, wegverbredingen, OV-knopen en reistijdwinst. Maar uiteindelijk draait het om de mensen. In onze toekomstverkenning, staat de eindgebruiker, ofwel de reiziger, wél centraal.

Wet van Brever

De aanleiding hiertoe is de Wet van Brever: het feit dat we als reizigers al decennia lang gemiddeld anderhalf uur per dag aan reistijd besteden. Gecombineerd met de huidige trends in de samenleving moet hierbij volgens ons een aantal cruciale vragen gesteld worden: willen we in de toekomst nog wel anderhalf uur per dag aan reizen tussen plekken besteden? Hoe zouden we ons het liefst willen verplaatsen? Waar zouden we willen wonen en werken, recreëren en verblijven? En welke plek krijgt duurzaamheid, technologische innovatie en het klimaat?

Verschillende perspectieven

Mobiliteit in deze en de toekomstige wereld is divers en voor iedere reiziger anders. Het antwoord op de bovenstaande vragen kunnen logischerwijs niet eenduidig beantwoord worden. Daarom verkent onze studie vanuit verschillende perspectieven het mobiliteitslandschap van de toekomst aan de hand van een persona-benadering. Deze persona’s (de reizigers) zijn vormgegeven op basis van het analyseren van trends en ontwikkelingen. Daarnaast hebben we experts en visionairs geïnterviewd en hebben we onderscheidende karakteristieken vastgesteld en verduidelijkt.

Vijf persona’s

Reis mee door het Utrecht van 2040 aan de hand van de volgende vijf persona’s:
– de actieve reiziger (actief, groene leefomgeving, low tech)
– de digitale reiziger (high-tech, functioneel ingerichte leefomgeving, leven op het web)
– de inclusieve reiziger (zelfstandig, veilig reizen, aanbodgestuurd vervoerssysteem)
– de service reiziger (flexibel, reizen is bestemming, leefbare knooppunten)
– de vrije reiziger (eigen vervoermiddel, zekerheid, flexibiliteit)

Benieuwd welke reiziger u bent? Lees meer op de website: mobiliteitmetallure en doe de test.