Op 20 maart kwam de partnerraad van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) bijeen bij Movares. Daar deelde CEO Robert Claasen zijn inzichten over constructieve veiligheid, opgedaan uit een kwart eeuw ervaring in de chemische industrie. Hij schetste de uitdagingen en mogelijkheden voor het verzekeren van veiligheid in deze sector.

Claasen wees op het cruciale belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking. Het is niet genoeg dat individuele partijen veiligheid nastreven; een gezamenlijke aanpak is vereist. Dit geldt voor aannemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus: allen moeten zij hand in hand werken om de veiligheid te optimaliseren. Het naleven van veiligheidsnormen en het reduceren van risico’s is een continu proces, meer dan alleen het volgen van regels.

De vier veiligheidsprincipes van Movares werden ook benadrukt:

  • Wij ontwerpen veilig of we ontwerpen niet
  • Je verantwoordelijkheid voor veiligheid gaat verder dan je eigen veiligheid
  • Wij spreken elkaar aan op veiligheid
  • Wij werken veilig of we werken niet

Deze principes zijn de kern van onze dienstverlening en bevorderen de samenwerking om risico’s te beperken en de impact van incidenten te minimaliseren.