Symposium Meerlaagse Veiligheid en Vitale Infrastructuur

 Doen we de Goeie dingen?

Movares organiseerde maandag 4 november het symposium ‘Meerlaagsveiligheid en Vitale Infrastructuur’ van 12.30 tot ca 17.30 uur in het auditorium van Movares in Utrecht (Daalseplein 100, Routebeschrijving).

Het symposium ging over de rol van Vitale Infrastructuur (nutsvoorzieningen) bij Meerlaagse Veiligheid. Vanuit verschillende invalshoeken (o.a. water- en netbeheerders) belichtten we de Vitale Infrastructuur in relatie tot overstromingen en rampenbestrijding. Daarbij krijgt u antwoord op vragen als: Hoe speelt beleid hier op in? Hoe zijn diverse organisaties hier op ingericht? Hoe brengen we mogelijke effecten in kaart? En welke preventieve maatregelen moeten we treffen?


Presentaties op YouTube:

 

Presentaties in PDF (klik op de titel):

Onderdeel Onderwerp Spreker(s)
A Meerlaagse Veiligheid en governance
Hoe kijkt een bestuurder tegen
vitale infrastructuur aan ? Hoe gaat men om met VI en hoe vindt het z’n weg in de uitvoering van beleid?
Patrick PoelmannDijkgraaf, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Patrick Poelmann
Dijkgraaf, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 B Waterveiligheid en het Deltaprogramma: van overschrijdingskans naar overstromingsrisico
Ontwikkeling van nieuwe normering voor dijken bij Deltaprogramma .
ir. Bart van der VeerClustertrekker/opdrachtgever, Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
ir. Bart van der Veer
Clustertrekker/opdrachtgever Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
C  Speelt vitale infrastructuur een rol?
Wat is de rol van vitale infrastructuur binnen Meerlaagse Veiligheid en de maatschappij? Waarom is het van belang en hoe is het geregeld?
drs. Gijs Sissingh MeijerProjectleider Water en Ruimte, Movares Nederland B.V.
drs. Gijs Sissingh Meijer Projectleider Water en Ruimte Movares Nederland B.V.
D  Drinkwater, een vanzelfsprekendheid?
Hoe gaat een netbeheerder om met de kans op overstroming en hoe ziet hij zijn rol binnen MLV?
ing. Eric AdamseBeleidsadviseur Business Continuïteit , Drinkwaterbedrijf Vitens N.V.
ing. Eric Adamse Beleidsadviseur Business Continuïteit Drinkwaterbedrijf Vitens N.V.
 E Water en Hoogspanning, een goede combinatie?
Hoe gaat de energiesector om met de kans op overstroming en hoe zien zij hun rol binnen Meerlaagse Veiligheid?
Frank Wester
dr. ir.  Frank Wester Hoofd Asset Strategy TenneT TSO
F Paneldiscussie: doen we de Goeie dingen. Wordt er voldoende rekening gehouden met Vitale Infrastructuur en hoe gaat beleid er mee om? Hoe zijn organisaties er op ingericht? Hoe brengen we mogelijke effecten in kaart en welke preventieve maatregelen moeten we treffen? Is evacueren zinvol of juist niet. En hebben burgers dan nog de beschikking over vitale infrastructuur? ir. Bart van der Veer Patrick Poelmann ing. Eric Adamse dr. ir. Frank Wester drs. Gijs Sissingh Meijer, onder begeleiding van dagvoorzitter Ferdi Timmermans

Fotoverslag

Voor wie?

Het symposium was interessant voor waterbeheerders, overheden, nutsbedrijven, aannemers en veiligheidsregio’s.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@movares.nl.