Symbolische ondertekening PHS Eindhoven

Tijdens de Dag van de Rail werden op 27 juni de contracten van het project PHS Eindhoven symbolisch ondertekend. Alle betrokken partijen, opdrachtgever ProRail, advies- en ingenieursbureau Movares (engineering) en aannemer Dura Vermeer (uitvoering), waren daarbij aanwezig. Op één groot bord zetten alle ondertekenaars hun handtekening om de gezamenlijke opgave te bevestigen.

Meer ruimte voor treinen
Afgelopen februari gunde ProRail het project PHS Eindhoven aan Movares. Het project PHS Eindhoven heeft als overkoepelend doel de behandel- en opstelcapaciteit van het emplacement Eindhoven te vergroten om zo de corridor Breda-Eindhoven en de A2 corridor Eindhoven-Amsterdam optimaal te kunnen faciliteren en aan te laten sluiten bij de PHS- (programma hoogfrequent spoor) en bij de ambitie om meer treinen per uur te laten rijden. Vanuit een meerjarige raamovereenkomst zal het team van ProRail en Movares dit project gezamenlijk verder realiseren. De aanpassingen aan het emplacement gebeuren modulair. Voor module 1 en 4 start binnenkort de realisatiefase, van module 2 is een schetsontwerp beschikbaar. Het schetsontwerp voor module 2 wordt verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp (FIS), een Rail Verkeers Technisch Ontwerp (RVTO) en een aanbestedingsdossier. Voor module 1, 4 en later module 2 wordt de aanbesteding ondersteund en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Dura Vermeer bouwt vijf nieuwe behandel- en opstelsporen en moderniseert de vijf bestaande.

 

(Foto: Ilse Leijtens)