Special reporter Cigré 2016 conferentie Parijs

Tussen 21 en 26 augustus jl. was de grote hoogspanningsconferentie Cigré in Parijs. Een kleine 10 duizend mensen zijn bezoeker van het congres of de beurs geweest. Jeroen van Waes was special reporter bij het onderwerp Power System Performance. Een actueel onderwerp is de grootschalige inpassingen van duurzame energiebronnen in elektriciteitsnetten. Deze geven nieuwe uitdagingen voor beheerders van elektriciteitsnetten. Movares heeft in dat kader onlangs een grote opdracht verworven voor de engineering van een groot onderstation.”

Zie ook http://www.cigre.org/Events/Session.

Vooraf was Jeroen reviewer van de papers. Tijdens de conferentie was hij inhoudelijk voorzitter bij één van de onderwerpen. Hij schreef mee aan een Special Report, waarin aan de hand van papers de internationale ontwikkelingen worden samengevat (klik hier voor een voorbeeld).