Spanningskwaliteit in Nederland steeds belangrijker

Spanningskwaliteit staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Niet voor niets. Onverwacht slechte spanningskwaliteit kan een aanzienlijke financiële schadepost opleveren, bijvoorbeeld als gevolg van productieverlies en materiaalschade. Behalve netbeheerders, mengen ook producenten, verbruikers en de toezichthouder zich nadrukkelijk in discussies over het onderwerp. Als gevolg hiervan is het nationale meetprogramma uitgebreid en heeft Netbeheer Nederland onlangs de informatiewebsite www.UwSpanningskwaliteit.nl gelanceerd.

Spanningskwaliteit staat de afgelopen jaren volop in de schijnwerpers. Rik Luiten, projectmanager: “Het is een goede zaak dat spanningskwaliteit steeds minder een ondergeschoven kindje is. In Nederland is de spanningskwaliteit van hoog niveau en dat moeten we vooral zo houden. Een belangrijke reden voor de groeiende aandacht is het toenemende gebruik van warmtekrachtkoppelingen, zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Zij kunnen de spanningskwaliteit beïnvloeden. Aan de andere kant wordt er steeds meer gebruik gemaakt van gevoelige apparatuur in productieprocessen. Deze apparatuur kan verstoord raken door verschijnselen zoals spanningsdips, harmonische vervorming en spanningsvariatie.”

Maken van de juiste investeringsbeslissing

Projectmanager Rik Luiten: “Voor belanghebbenden vormt het landelijke project ‘Spanningskwaliteit in Nederland’ een belangrijke bron van informatie. Binnen dit project is Movares verantwoordelijk voor het beoordelen van metingen en het opstellen van de jaarlijkse rapportage. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij de website www.UwSpanningskwaliteit.nl die onlangs door de Nederlandse netbeheerders is gelanceerd.” Laatstgenoemde website geeft bezoekers inzicht in de spanningskwaliteit op lokaal niveau. Rik Luiten vervolgt: “Ook ondersteunen wij organisaties met het beantwoorden van vragen over spanningskwaliteit. Denk hierbij aan het selecteren en beheren van meetsystemen, maar ook aan het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar het voldoen aan wet- en regelgeving.” Meer inzicht in spanningskwaliteit op aansluitniveau is voor energieafhankelijke bedrijven van groot belang. Het helpt hun bij het beantwoorden van de vragen: Is de huidige spanningskwaliteit voor mij voldoende? Of moet ik verbetermaatregelen nemen om minder gevoelig te zijn voor afwijkingen? De antwoorden helpen om een juiste investeringsbeslissing te maken.

 

Meer informatie over onze activiteiten binnen dit vakgebied? Ga naar: https://movares.nl/energy/werkveld/netkwaliteit.