Seminar ‘Veiligheid en Gezondheid langs het spoor’

Naar aanleiding van artikelen in de pers (NRC 14/1, Telegraaf 15/1) over giftreinen door Brabantse steden organiseert Movares, als ingenieursbureau met veel rail ervaring, een compacte bijeenkomst om de volgende aspecten te belichten:

  • Externe veiligheid langs het spoor
  • Trillingen vanuit de spoorbaan
  • Geluid en geluidsoverlast

De sprekers hebben allen jarenlang ervaring met het onderwerp en weten alles van risico’s en maatregelen. Wilt u dit inspirerende seminar bijwonen, meldt u zich dan snel aan!
Deelname is gratis, wel weten wij graag met hoeveel personen u van onze uitnodiging gebruik maakt.

Het seminar zal hier plaatsvinden: Groene Toren (13e verdieping), Vestdijk 9, 5611 CA Eindhoven (5 minuten lopen van Eindhoven Centraal)

Wij zien uit naar uw komst!

Programma

14.30 uur – Ontvangst met koffie/ thee, kennismaking

15.00 uur – Start seminar Externe veiligheid langs het spoor (Ad Anker, Frits Hobelman) Tot aan het plafond

Brabantse steden beseffen goed wat de consequenties zijn van meer ‘giftreinen’ door hun stad. Afgelopen jaren hebben zij veelvuldig met het ministerie gesproken over de komst van de wet Basisnet. Een wet waarin een plafond is gesteld aan het risico dat vervoerders van gevaarlijke stoffen mogen veroorzaken. Wat betekent de tijdelijke komst van extra giftreinen voor uw gemeente? Worden de risicoplafonds daardoor overschreden? Welke maatregelen zijn mogelijk om risico’s te verlagen? En hoe communiceert u over de veiligheid met uw inwoners? Dit zijn de vragen waarop Movares in dit seminar met U van gedachten wil wisselen.

Trillingen vanuit de spoorbaan (Herke Stuit)

Trillingsmetingen

Meten is weten. Ook bij trillingen is dit vaak het geval. Metingen zijn vaak de meest overtuigende manier om vast te stellen of klachten over schade, hinder of verstoring door trillingen gegrond zijn. Movares heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vooraanstaande speler op het gebied van trillingsmetingen. Daarbij kunt u denken aan de combinatie met geotechnisch onderzoek, geluid en geografische informatiesystemen

Trillingsberekeningen

Movares heeft een rekenmodel VibraDyna ontwikkeld om de trillingshinder ten gevolge van verkeerstrillingen in gebouwen te bepalen. Het model kent een modulaire opzet, zodat afhankelijk van de gevraagde nauwkeurigheid een meer of minder uitgebreide berekening kan worden uitgevoerd. Het rekenmodel maakt daarbij gebruik van een uitgebreide database met trillingsmetingen die verspreid door Nederland zijn uitgevoerd, maar kan desgewenst ook worden aangevuld met informatie uit metingen die door gebruikers zelf zijn uitgevoerd. Een vereenvoudigd programma is ook voor deelnemers aan het seminar beschikbaar!

Geluid en geluidsoverlast (Philip van den Dool)

Meer goederentreinen betekent meer geluid!

Goederentreinen maken meer geluid dan reizigers treinen en rijden daarnaast ook veel ’s nachts. Dit betekent dat de geluidruimte tot de geluidproductieplafonds snel overschreden zal worden indien de goederentreinen de komende jaren vaker via Breda, Tilburg en Eindhoven gaan rijden. In vogelvlucht zal uitleg worden gegeven van de geluidwet SWUNG met de geluidproductieplafonds en zal ingegaan worden op de consequenties van meer goederenverkeer. De ontwikkeling van stiller materieel en de ervaringen daarmee vanuit de Betuweroute zullen tevens worden besproken. Er zal ook stil worden gestaan bij de mogelijkheden die er zijn om het geluid te reduceren zoals raildempers en geluidschermen.

16.30 uur Napraten met borrel

Na afloop van iedere presentatie is er ruimte voor discussie.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ans Bouwmeester (+31653121923)