Rijkswaterstaat heeft een nieuwe raamovereenkomst afgesloten met acht partners in de Industriële Automatisering (IA), Machineveiligheid (MV) en Cybersecurity (CS) van IA. Ons is het perceel MV gegund. De raamovereenkomst kent een aantal belangrijke vernieuwingen die bijdragen aan de veranderopgave ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Vervanging en renovatie

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de vervanging en renovatie van bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten moeten worden aangepakt. Tegelijk vragen klimaatverandering en toenemende verkeersdrukte om slimme, duurzame en veilige oplossingen. Specialistische kennis op het gebied van industriële automatisering, machineveiligheid en cyber security van IA, zijn daarbij van cruciaal belang.

Kennisdeling en standaardisatie

In de nieuwe overeenkomst van Rijkswaterstaat krijgt kennisdeling tussen RWS en de markt een prominente plek. Ook is het streven naar meer gestandaardiseerde producten. Op die manier wordt er invulling gegeven aan de transitie naar een vitale infrasector. Samen werken we aan een sector die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarin we de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten goed beheersen!