Nadat in beide kappen forse schades zijn vastgesteld, worden in 2016 en 2017 kort na elkaar constructieve noodmaatregelen getroffen in de perronoverkappingen van de stations Leeuwarden en Groningen. Dat is niet toevallig. In het vakblad Bouwen met Staal geven Hans van Lint en László Vákár een historische schets van dit prachtige monumentaal erfgoed waarbij ijzer- en staalbouw gelijke tred hield met de ontwikkeling van het spoor.

Movares-collega’s Wim van ’t Land, Hans van Lint en László Vákár schetsen de maatregelen die getroffen zijn om dit erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van inmiddels ruim vijfentwintig jaar oud onderzoek van Mark van der Heijde en László Vákár samen met TUE-professor Bert Snijder ten behoeve van de restauratie van de kappen van ’s-Hertogenbosch.

De monumentale overkappingen van de stations Leeuwarden en Groningen maar ook bijvoorbeeld de kappen van Amsterdam en Den Bosch maken deel uit van de stationsoverkappingen die zijn gerealiseerd in de periode vanaf het ontstaan van de spoorwegen in ons land in 1839. Veel van deze stations worden als monument gewaardeerd. Dit erfgoed is bijzonder waardevol, zowel vanwege het historische inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse spoor als de Nederlandse ijzer- en staalbouw. Zonder ijzer had het spoor niet kunnen ontstaan, maar andersom is het spoor aanjager geweest van de ontwikkeling van de ijzer- en staalbouw.

In een viertal artikelen (pag. 18 t/m 46 Bouwen met Staal, febr. 2021) schetsen de auteurs de stationskappen in historisch perspectief en de restauratie van de kappen in Leeuwarden en Groningen in het bijzonder. Hierbij wordt zowel het vakmanschap op gebied van ingenieurskunst van de ontwerpers en bouwers van de kappen duidelijk als de grote kennis en liefde voor het vak van de huidige generatie constructief adviseurs.

Een heel bijzondere serie artikelen: