Reconstructie stationsomgeving Putten

Putten maakt de stationsomgeving klaar voor de toekomst door het aanpassen van (fiets)parkeerplaatsen en de toegang tot het station en de perrons, het verbeteren van de verkeersveiligheid en een betere informatievoorziening in een prettige, groene omgeving.

Vorig jaar maakte Movares (teams Ruimte en Wegen) een VO en DO voor de stationsomgeving in Putten. Voorjaar 2015 hebben we opdracht gekregen voor het maken van een bestek, het verzorgen van de aanbesteding en het projectmanagement waaronder afstemming met alle stakeholders.

Movares heeft nu opdracht gekregen voor directievoering en het omgevingsmanagement. De opdracht is om ervoor te zorgen dat het project eind van dit jaar is uitgevoerd en afgerekend.

In de ontwerpstroom hebben we de gemeente ook ondersteund bij het indienen van een LVO subsidieaanvraag (LVO is Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) en een architectonische verkenning voor het verbeteren van de passerelle over het spoor.

Eind 2015 kan Movares weer een mooie stationsomgeving aan het track record toevoegen.

Meer informatie: Otto de Rooij en/of Linda van TilborgĀ