Een kwart van de deelscooterritten vervangt een autorit. Ook 1 op de 3 deelscooterritten wordt in combinatie met het OV gemaakt. Deze inzichten zijn afkomstig uit het Movares rapport dat gisteren is aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. De bevindingen benadrukken de veelbelovende potentie van de deelscooter als alternatief voor (korte) autoritten.

Movares heeft in opdracht van de drie Nederlandse deelscooteraanbieders – Check, felyx en GO Sharing – een integraal onderzoek uitgevoerd naar de (mogelijke) effecten van deelscooters in Nederland. Op basis van data over 2022 van de drie aanbieders en een enquête onder ruim 2.400 gebruikers heeft Movares een totaalbeeld geschetst van de impact van deelscooters.

Het initiatief om dit onderzoek uit te laten voeren kwam bij de drie aanbieders zelf vandaan. Paul van Merrienboer (CEO Check): “We merken dat er nog veel onbekendheid en onduidelijkheid is over deelscooters. Met dit rapport willen we meer inzicht geven in deze relatief nieuwe manier van mobiliteit en laten zien dat deelscooters serieuze potentie hebben om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.”

Deelscooters bieden waardig alternatief voor onnodige autoritten

In 2022 zijn 18,5 miljoen deelscooterritten gemaakt. Bij een kwart van deze ritten verving de deelscooter een autorit, wat neerkomt op 4,5 miljoen vervangen autoritten. Daarbij geldt dat slechts de helft van de gebruikers beschikking heeft tot een eigen auto. Tevens heeft 1 op de3 deelscooterritten als doel woon-werkverkeer. Uit het rapport komt naar voren dat een gebruiker de deelscooter gebruikt om dezelfde redenen als de belangrijkste redenen voorautogebruik: snelheid en flexibiliteit van het vervoer.

De helft van alle autoritten in Nederland is korter dan 7,5 kilometer en een derde is zelfs korter dan 5 kilometer (KiM, fietsfeiten 2018). Hier ligt een enorme potentie voor duurzame modaliteiten zoals de deelscooter. Zowel de data van de drie deelscootersaanbieders als de resultaten van de gebruikersenquête tonen aan dat deelscooters op verschillende manieren onnodige autoritten in een stad vervangen.

Daan Becker (CEO felyx): “Een van de doelen van het aanbieden van deelscooters is het vervangen van autoritten binnen de stad en daarmee ook het verminderen van autoparkeerplekken. Dit rapport laat zien dat de deelscooter een waardig alternatief biedt voor deze korte autoritten, met de potentie om ruimte te winnen in onze steden en bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.”

De deelscooter is onderdeel van de ketenreis

De deelscooter wordt frequent gebruikt in een ketenreis, in combinatie met het openbaarvervoer. Uit de analyse blijkt dat van de bijna 800.000 Nederlanders die in 2022 gebruik hebben gemaakt van de scooters, 1 op de 3 aangeeft een deelscooterrit te combineren met het openbaar vervoer. Van de 18,5 miljoen ritten die in 2022 zijn gemaakt, gingen meer dan 3 miljoen van en naar een station, blijkt uit de ritdata van de drie aanbieders.

Tevens heeft 33% van de deelscooterritten het centrum als bestemming, waardoor autoritten naar stadscentra worden voorkomen. Deelscooters spelen daarmee een belangrijke rol in efficiënter ruimtegebruik op drukke plekken.

Overlast in de openbare ruimte

Iedere deelscooter vervoert meer dan 1.750 personen per jaar. Per deelscooter levert dit gemiddeld slechts drie klachten per jaar op. Uit het onderzoek blijkt dat één op de 510 ritten leidt tot een overlastmelding. Desondanks is (ervaren) parkeeroverlast een blijvend aandachtspunt voor de drie deelscooteraanbieders en ondernemen zij hier doorlopend stappen op door middel van incentivering, innovatie en bestraffing.

Kadir Abdik (CEO GO Sharing): “We begrijpen dat de openbare ruimte schaars is en dat wij daar met onze voertuigen een impact op hebben. Hoewel het in de meeste gevallen goed gaat, zijn we ons bewust van de uitdagingen omtrent parkeergedrag door onze gebruikers. Daarom ontwikkelen we ons product continu door.”

Potentie

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van Movares is dat er voor de deelscooter nog een enorme potentie is weggelegd om openbare ruimte te winnen door het autobezit en -gebruik terug te dringen. Deze ruimte kan vervolgens worden gebruikt voor andere ruimtelijke opgaven. Een goede mix van alternatieve vervoermiddelen, waar de deelscooter een belangrijk onderdeel van is, heeft meer dan voldoende potentie om autoritten onder de 7,5 kilometer (25% van het totale aantal ritten) te vervangen.

 

Download hier het rapport: Synthese deelscooters eindrapportage Movares