Raamcontract integrale veiligheid Rijkswaterstaat

RWS heeft de raamovereenkomst met Movares verlengt voor ondersteuning op het gebied van integrale veiligheid. Het ROK IV contract heeft een looptijd van 2 jaar (met de mogelijkheid tot 2 keer verlenging van 1 jaar). De tweede verlenging loopt tot 28 februari 2021.

Veiligheidsaspecten

Het gaat om diverse veiligheidsaspecten die voor Rijkswaterstaat belangrijk zijn in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. In het raamcontract heeft Rijkswaterstaat diverse integrale veiligheidsproducten benoemd waar Movares haar expertise voor inzet:

  • Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid
  • KES en contractspecificaties veiligheid
  • Toetsing Veiligheidsrapportages
  • Melding en afhandeling incidenten
  • Voorlichting en opleiding IV
  • Veiligheidsrondes en Safety Walks
  • Voortgangsrapportage IV

Professionele manier van werken

Om de veiligheid in projecten goed te borgen, past Rijkswaterstaat in al haar uitvoeringscontracten integrale veiligheid toe. Doel van het veiligheidsbeleid is dat er geen ongevallen gebeuren. Daarnaast streeft Rijkswaterstaat ernaar dat er een proactieve veiligheidscultuur aanwezig is binnen elk project.

Ondersteuning op alle veiligheidsdomeinen

Movares ondersteunt Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van diverse product uitvragen ten behoeve van integrale veiligheid; van arbeidsveiligheid tot tunnelveiligheid, maar ook deskundigheid als het gaat om blootstelling aan gevaarlijke stoffen en bodemverontreinigingen. Voor deze projecten beschikken we over Middelbaar Veiligheidskundigen, Hoger Veiligheidskundigen, deskundige Management of Safety Health Environment (MoSHE) en Arbeidshygi├źnisten.