Op 8 september 2020 hebben ProRail en Movares het contract getekend voor het project PHS Den Bosch – Vught met een waarde van 8,8 miljoen euro en met een looptijd van 10 jaar. Het contract betreft het opstellen van vraagspecificaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken, het maken van ontwerpen voor de bouwcontracten en de ondersteuning van ProRail in de realisatiefase. Bijzonder in dit contract is dat samenwerking als één van de belangrijkste gunningscriteria is gehanteerd.

De aanpassingen in Den Bosch en Vught zijn onderdeel van het project PHS Meteren – Boxtel. Dit is een omvangrijk en complex project met een lange looptijd. Voor ProRail is het daarom belangrijk een partij aan boord te krijgen die zowel vakmanschap in huis heeft als handelt in het projectbelang. En kan en wil samenwerken op basis van een set normen en waarden die worden ingezet om de relatie te bouwen en te onderhouden.

Om de juiste partij te kunnen selecteren was onder andere deelname aan een samenwerkingsassessment voor de drie beoogde sleutelfunctionarissen van de inschrijvende partijen onderdeel van de aanbesteding. Op basis van verschillende casussen is vastgesteld in welke mate dit kernteam van het ingenieursbureau de gewenste competenties en gedragingen heeft laten zien tijdens de interactie met het kernteam van ProRail. Daarnaast moest een plan van aanpak worden ingediend. Met een maximale score voor het assessment en plan van aanpak kon 60% fictieve korting op het inschrijvingsbedrag worden verdiend, welke werd verrekend in de evaluatieprijs. Dit heeft geresulteerd in de gunning van het contract aan Movares.

ProRail verwacht dat de aanbestedingen voor de realisatiecontracten plaatsvinden in de loop van 2021 voor een spoorcontract en in 2022 voor een civiel contract.

Meer informatie over het PHS project tussen Meteren en Boxtel is te vinden op www.prorail.nl/meterenboxtel. Op de online tracékaart is te zien wat er concreet gaat wijzigen in de omgeving.

Foto boven: Lars Teulings – directeur Projecten bij ProRail (l) en Sander Eijgenraam – CEO bij Movares ((r) tekenen het contract.

Foto onder: Team ProRail en Movares bij de ondertekening.