Nu alle betrokken partijen het gezamenlijke projectbureau aan de Parklaan in Koog Zaandijk hebben betrokken, is het project Planstudie Guisweg nu echt volop van start gegaan. En dus gaan alle betrokken partijen snel van start! Enige haast is geboden, want voordat het aantal treinen op het traject Amsterdam-Alkmaar, in het kader van Hoogfrequent Spoor, toeneemt, moet de verkeerssituatie veilig zijn. Movares is een van de betrokken partijen bij dit ambitieuze en technisch ingewikkelde project.

 De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt, waar veel fietsers, voetgangers en automobilisten voorbij gaan en over het spoor komen. De spoorwegovergang vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. De wachttijden voor fietsers en automobilisten worden steeds langer door de groei van het aantal treinen op het traject Amsterdam-Alkmaar. Het lijkt erop dat dat alleen maar gaat intensiveren omdat er meer treinen komen. Er is nu een wachttijd van 21 minuten, die straks naar 33 minuten gaat. Het is dus van belang dat er iets veranderd gaat worden. Zaanstad groeit, dus qua mobiliteit moet daar rekening mee gehouden worden. Gemeente Zaanstad wil de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied verbeteren.

Er zijn nu op hoofdlijnen plannen gemaakt, die nader worden ingevuld met de omgeving. Op dit moment lijkt het dat de spoorwegovergang komt te vervallen en dat er ergens een onderdoorgang komt voor het autoverkeer. Dat betekent aanpassingen aan de rijksweg, nieuwe fietsroutes, nieuwe autowegen en ontwikkelingen bij de stationsknoop. In april 2020 moeten er verschillende oplossingen op tafel liggen. Die worden daarna verder uitgewerkt.  Per oplossing wordt berekend wat de effecten zijn voor, en op, de omgeving.

Het is een ontzettend complex project waar niet alleen veel verkeersstromen bij elkaar komen, maar waar ook veel partijen mee te maken hebben: de gemeente, ProRail, NS, Rijkswaterstaat en de bedrijven in het gebied, sportverenigingen en de omwonenden.

Movares werkt in dit project onder andere aan het maken van varianten op schetsontwerpniveau voor verschillende ontwerpopgaven:

  • de aansluiting 3 op de Rijksweg A8
  • de complexe verdiepte ligging in aansluiting op de N203
  • de langzaam verkeersverbinding mogelijk gecombineerd met stationspassage of elders ter hoogte van de Guisweg

Daarnaast werken we aan verschillende inpassingsvraagstukken en wegontwerpen. Movares is het technische ontwerpteam voor deze planfase. In samenwerking met de opdrachtgever (Vervoer Regio Amsterdam) geven we ook presentaties aan de Begeleidings Groep, de groep met beslissingsbevoegde stakeholders en de Focusgroep, de participatiegroep van omwonenden en bedrijven.

 

Bekijk ook het filmpje van de gemeente over dit project.

 

Meer weten? Bekijk ook:

https://guisweg.zaanstad.nl/

https://www.prorail.nl/projecten/guisweg-zaandijk