Principebesluit aanleg Uithoornlijn

De gemeenteraad van Uithoorn nam op 13 oktober 2016 het principebesluit voor de aanleg van de Uithoornlijn. Vele Movaren hebben de afgelopen twee jaar in opdracht van de stadsregio Amsterdam hard gewerkt aan de voorbereiding van deze plannen. Het grondige vooronderzoek en het Inpassingsontwerp hebben geleid tot een positief besluit. De regioraad moet nu nog het definitieve besluit in december nemen. Mocht de regioraad ook besluiten tot de aanleg van de Uithoornlijn, dan wordt de omgebouwde Amstelveenlijn naar Uithoorn Dorpscentrum doorgetrokken. Voor het tracé wordt gebruik gemaakt van de oude spoordijk die tot in de zeventiger jaren nog werd gebruikt voor goederenvervoer.

Movares maakte in opdracht van de Stadsregio Amsterdam het inpassingontwerp. In 2015 gingen de Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amstelveen en Uithoorn en Movares aan de slag om al schetsend te ontdekken wat het aanleggen van een tram door Uithoorn zou betekenen.
Voor het inpassingsonderzoek onderzocht Movares de conditionerende aspecten zoals water en kabels en leidingen. Ook de consequenties voor geluid en trillingen kwamen aan de orde.
Daarnaast onderzocht Movares via een quick scan mogelijke busalternatieven. Door dit onderzoek werden nut en noodzaak van de tram aangetoond, want niet alleen bleken de busalternatieven duurder, maar ook moeilijker inpasbaar, vooral in de binnensteden van Amstelveen en Amsterdam.
2016 stond in het teken van bewonersparticipatie. In drie rondes werden op basis van onze ontwerpen gesprekken en discussies met omwonenden gevoerd over de consequenties van een eventuele tramaanleg. De inspraakfase werd afgesloten met een consultatieronde in juni. De consultatie vormde de start van de besluitvorming, waarbij de regioraad in december 2016 een principebesluit wil nemen. Movares ondersteunde het besluit met het inpassingsontwerp en met de daarbij behorende kostenramingen, risico-analyses en rapportages over geluid en trillingen en veiligheid. Ook is er een 3D-animatie gemaakt van het gehele tracé, om een beeld te geven hoe de tram en de inpassing van de tram met haltes en kruispunten eruit zullen zien.
Movares werkte twee jaar met veel plezier aan de ontwikkeling van de tramlijn en de inpassing. Met deze keuze kiest Uithoorn voor een toekomstvaste ontsluiting per openbaar vervoer met een gegarandeerde kwaliteit in reistijd en regelmaat. Door de komst van de Noordzuidlijn ontstaat vervolgens op station Zuid een uitstekend knooppunt met overstap op de metro en trein naar alle windrichtingen.

De Uithoornlijn:
de-uithoornlijn