Presentatie trillingsmaatregelen – GTL 2017

ProRail heeft Movares dit jaar op enkele plaatsen gevraagd door middel van metingen de effecten op trillingen van ondergrondse voorzieningen te meten. Het gaat daarbij om het effect van trillingsreducerende constructies in Utrecht, maar ook om de effecten van greppels langs het spoor op diverse locaties in Nederland.

Pieter Boon, Adviseur en projectleider Trillingen en Laagfrequent Geluid bij Movares, geeft op het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit een lezing over deze samenwerking. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de resultaten van de trillingsmetingen, en wat het effect is van bijvoorbeeld bodemeigenschappen op de effectiviteit van een trillingsmaatregel. Verder wordt ingegaan op verschillen tussen metingen, modelberekeningen en literatuurgegevens.

Het GLT congres vindt plaats op 7 en 8 november in de Expo Hoevelaken. Kijk voor meer informatie op de website.