Predrag Jovanovic bestuurslid KIVI-TTOW

Predrag Jovanovic, tunnelexpert bij Movares Nederland, is bestuurslid geworden van het KIVI-TTOW (Tunneltechniek en Ondergrondse Werken). Dit maakte KIVI bekend op 16 december 2014.

TTOW heeft als doel bij (aankomend) ingenieurs interesse te wekken in ondergronds bouwen, hen te verenigen en gezamenlijk tot kennisoverdracht te komen. Dit tegen de achtergrond van het feit dat ons land voller en voller wordt waardoor ondergronds bouwen een steeds belangrijkere factor in de infrastructuur wordt.

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, excursies, symposia, werk- en studiegroepen. Daarnaast zijn de bestuurders van TTOW tevens de vertegenwoordigers van de ITA (International Tunnelling and Underground Space Association) in Nederland en vormen hiermee een link naar de rest van de wereld binnen het werkveld.

Meer informatie op de site van KIVI.