Optrekken met bewoners, winkeliers en gemeente

In samenspraak met bewoners en belanghebbenden heeft Movares een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de St. Jacobsstraat in Galder.

Sleetse en kale dorpsstraat Galder wordt sfeervolle groene boulevard. Dat was de insteek van het project Galderseweg en St. Jacobsstraat dat Movares uitvoert voor de gemeente Alphen-Chaam. Voor de bewoners van de Galderseweg en St. Jacobsstraat moet er een leefbare en veilige omgeving ontstaan met een groene uitstraling. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente  was dat het plan voor de openbare ruimte en alles wat daarmee samenhangt op een interactieve manier tot stand komt in overleg met bewoners, ondernemers en gebruikers van de straten.

Het project moet achterstallig onderhoud aan riolering, wegverhardingen en groenvoorzieningen van de wegen wegwerken. Op maandag 25 februari is het definitief ontwerp gepresenteerd (zie ook BN De Stem). Daarmee is het participatiegedeelte afgerond. Het definitief ontwerp is de technische vertaling van het voorlopig ontwerp dat Movares in samenspraak met gemeente en belanghebbenden heeft opgesteld. Bewoners en wethouder Ton Braspenning toonden zich zeer tevreden met het ontwerp van Movares, die daarnaast ook de organisatie en communicatie van de bijeenkomsten verzorgde. Het vastgestelde ontwerp wordt uiteindelijk verder uitgewerkt tot bestek. Ook zal Movares de aanbestedings- en gunningsprocedure begeleiden.

 

Meer informatie: Maarten Hendrix, Tel: +31623481780