Opdracht Engineering op doeltracé brengen Havenspoorlijnen 2017

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft de opdracht van ProRail Projecten Regio Randstad Zuid verworven voor de engineering van het op doeltracé/PVS brengen van 60 kilometer Havenspoorlijnen, die lopen van Zwijndrecht naar de Maasvlakte.

Door intensief gebruik heeft het spoor periodiek onderhoud nodig. Daarvoor wordt buitenonderzoek gedaan en engineering om het spoor weer op de gewenste plaats en hoogte te krijgen. Movares moet daardoor in een zeer korte tijd zowel het doeltracé/ PVS (Permanente Vastlegging Spoorgeometrie) en de bouwkostenraming bepalen zodat de aannemer het spoor weer op de gewenste plaats en hoogte kan leggen. Om tijdens de uitvoering de veilige berijdbaarheid te garanderen wordt tegelijkertijd voor de doorgaande sporen Groot Onderhoud werkzaamheden ingepland.

Werkzaamheden bepalen 

Movares zorgt voor het specificeren, ontwerpen, controleren en toetsen van de te wijzigen systemen en objecten. Gestart wordt met nulopnames met als doel voldoende informatie te verzamelen waarmee de werkzaamheden kunnen worden bepaald. Hiervoor heeft Movares onderaannemer MV Ingenieursbureau B.V. ingeschakeld voor het ballastonderzoek, landmeetkundig onderzoek en de ondergrondse infra Kabels & Leidingen ProRail.