Na een planfase van meer dan tien jaar en een aantal voorbereidende werkzaamheden gaat na de zomer de realisatie van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal echt beginnen. ProRail gaat starten met de  bouw van een aantal kunstwerken en spooraanpassingen.

Spoorbruggen
De 5 bruggen over de Oostertoegang direct oostelijk van het centraal station worden vervangen.  De vernieuwing van de vijf Amsterdamse spoorbruggen aan de oostzijde van het station is recent gegund aan Dura Vermeer Infra. De oude spoorbruggen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten een voor een worden gesloopt en vernieuwd. Het slopen en vernieuwen kost een jaar per brug omdat tegelijkertijd ook in het station en aan het spoor gewerkt wordt. Vanaf juli 2024 wordt gestart met de eerste brug, te beginnen aan de zijde van het IJ en werkend richting centrum.

Movares neemt de kunstwerken en spoorinfra voor haar rekening
De komende 10 jaar wordt er veel gewerkt in en om station Amsterdam Centraal, terwijl de treinen blijven rijden en het station open blijft. Movares werkt sinds 2016 in opdracht van ProRail aan ontwikkeling van de voorkeursvariant, Ontwerp Tracé Besluit en Tracé Besluit. Op basis van de voorkeursvariant zijn door Movares voor de scopeonderdelen spoorinfra en kunstwerken (Vrije Kruising Dijksgracht, vervangen bruggen Oostertoegang) ontwerpen uitgewerkt. Op basis van de ontwerpen hebben we voor ProRail aanbestedingsdossiers opgesteld. Voor de kunstwerken is de architectonische vormgeving en inpassing door studioSK uitgewerkt. Namens ProRail wordt na gunning aan de verschillende aannemers de uitvoering begeleid. Bij delen van de buitendienststelling, waarin met andere aannemers gewerkt wordt, maken we gebruik van een 4D-model. Dit betekent dat de planning geïntegreerd wordt in het 3D-model, daardoor wordt het bouwproces visueel inzichtelijk bij iedere stap, wat bijdraagt aan goede communicatie en afstemming met diverse partijen.

Spooraanpassingen PHS Amsterdam Centraal
Ook voor andere werkzaamheden binnen het project PHS Amsterdam Centraal zijn aannemers gecontracteerd. Swietelsky gaat vanaf najaar 2022 een aantal spooraanpassingen doen onder andere aan de westkant van het centraal station. De vrije kruising Dijksgracht is eerder dit jaar gegund aan Strukton. De realisatie hiervan start dit najaar. Daarnaast is de verbouwing van de westelijke toegang van Amsterdam Centraal definitief gegund. BAM gaat dit werk uitvoeren, de voorbereidingen beginnen dit najaar en de werkzaamheden starten in september 2023. Het ontwerp en de contracteringsdocumenten voor de verbouwing van de westelijke toegang van Amsterdam Centraal zijn door Arcadis opgesteld.

Samenwerking
Investeren in spoorinfrastructuur is van essentieel belang om de stad Amsterdam bereikbaar en aantrekkelijk te houden – nu en in de toekomst. ProRail werkt in het project samen met de gemeente Amsterdam, NS, ingenieursbureaus Arcadis en Movares, architectenbureaus ZJA, studioSK en Braaksma & Roos en diverse aannemers.