Ontwerp Tracébesluit en Ontwerp Saneringsplan A27 Houten-Hooipolder getekend

Minister Schultz van Haegen heeft op 30 mei het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Ontwerp Saneringsplan (OSP) ondertekend voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op een van de grootste infrastructurele projecten die de komende jaren in Nederland plaatsvindt. Het OTB en het OSP zijn in opdracht van – en gezamenlijk met Rijkswaterstaat opgesteld door FLOW27, een consortium van adviesbureaus Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng.

De verbreding van de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder moet de filedruk op de snelweg verminderen en de doorstroming verbeteren. Een enorme uitdaging. Het plangebied omvat maar liefst 47 kilometer snelweg, 3 knooppunten en 4 grote bruggen. Naast verschillende provincies, gemeenten en waterschappen zijn er vele grondeigenaren bij het project betrokken. Om het ontwerp uit te denken zijn tientallen specialisten op het gebied van onder meer infrastructuur, civiele werken, verkeer, mobiliteit, bestemmingsplannen en milieu ingezet.

Informatieavonden en plannen ter visie
Het OTB is gebaseerd op het voorkeursalternatief voor de A27 dat de minister in 2014 heeft aangewezen. Het OTB/OSP liggen van 10 juni tot 21 juli ter visie en gedurende deze periode vinden er 5 informatieavonden plaats voor omwonenden en belanghebbenden. Ze kunnen hier kennismaken met het ontwerp en de bijbehorende onderzoeken. Ook kunnen ze hun zienswijze op het plan indienen. Daarnaast kunnen zienswijze(n) vanaf 10 juni tot 21 juli ingediend worden bij het Platform Participatie. Hier zijn de plannen met bijbehorende rapporten ook digitaal in te zien. Op onze projectwebsite kunt u via de viewer het ontwerp bekijken en kunt u zien wat de eventuele effecten voor geluid zijn. Op de website van Rijkswaterstaat is de algemene projectinformatie na te lezen.

Achtergronden bij het project
De aanpak van de A27: Houten-Hooipolder omvat de verbreding van het totale traject met uitzondering van het gedeelte Everdingen-Houten (daar liggen al 3 rijstroken) en de aanleg van een verbindingsboog bij het knooppunt Hooipolder. Het project sluit in het noorden aan bij de aansluiting Houten op het project Ring Utrecht. De aanvang van de verbreding staat gepland voor 2019. De planstudie wordt uitgevoerd door FLOW 27: in dit consortium werken experts van adviesbureaus Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng samen.

Door Movares –Visuals is een overzichtsfilm gemaakt van de wegaanpassingen.

Lees hier het artikel ‘Met je auto dwars door Fort Altena na verbreding A27‘.