Nieuwe Aanbestedingswet workshops

Per 1 april treedt de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking. Deze nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor aanbestedende diensten.

 

Enkele wijzigingen die voor aanbestedende diensten van belang zijn:

• Verplicht “EMVI aanbesteden”, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor “laagte prijs”
• Veranderende termijnen bij de inschrijving
• Proportionele geschiktheidseisen stellen zoals geformuleerd in de “Gids Proportionaliteit”
• Bij Meervoudig onderhandse uitvragen, beter kunnen beargumenteren
• Verbod tot samenvoegen van opdrachten
• Verplicht gebruikmaken van standaarddocumenten (o.a. Eigen verklaring)
• ARW 2012 toepassen

 

Workshop nieuwe aanbestedingswet

De adviesgroep Aanbesteden en Contracteren en de regiokantoren van Movares organiseren een workshop waarin alle wijzigingen die voor aanbestedende diensten van belang zijn aan bod komen. Ook zullen een aantal “best practices” van EMVI criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) worden besproken.

 

Programma:

Maandag 25 maart – Amsterdam – regiokantoor Noordwest
Dinsdag 26 maart – Rotterdam – regiokantoor Zuidwest
Woensdag 27 maart – Eindhoven – regiokantoor Noordoost
Donderdag 28 maart – Arnhem – regiokantoor Zuidoost

 

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meld u dan aan door uw gegevens te mailen naar stefan.smits@movares.nl, tel. 06-53128584. Vermeld hierbij ook voor welke sessie u kiest en naar welk regiokantoor u gaat. Deelname is gratis.

 

Klik hier voor het dagprogramma en andere informatie.