‘Nederland stevent af op verkeersinfarct’

Er is jaarlijks € 1 mrd extra nodig, anders komt het verkeer muurvast te staan, aldus RAI Vereniging. Alex Muller, consultant verkeer en vervoer bij Movares: ‘Kilometerheffing alleen lost het probleem niet op.’

Lees het artikel: Financieele dagblad, 14 maart 2017: ‘Nederland stevent af op een verkeersinfarct’.

De economie trekt weer aan en na jaren van bezuinigingen lijkt er weer geld te komen voor investeringen. Ondertussen slibben onze wegen dicht en zitten de treinen overvol. Lapmiddelen bieden alleen tijdelijk soelaas. Alex Muller pleit voor een aantal maatregelen die het OV robuust maken en daarmee een solide basis bieden voor een schonere en bereikbare Randstad.

 

 

Meer informatie: Alex Muller, tel. +316 5395 5495

Zie ook; Robuuste mobiliteit geeft randstad lucht en houdt zorg betaalbaar