Nationaal Verkeerskundecongres 2019

Op donderdag 31 oktober is de Provincie Zuid-Holland gastheer van het Nationaal Verkeerskundecongres. Dit allround congres biedt zowel nieuwe vakkennis, volgt vakontwikkelingen op de voet en vertaalt dit naar actuele en toekomstige competenties van de vakprofessional. Movares is aanwezig op dit congres met een interessante spreker.

Marco Duijnisveld (Movares) geeft samen met Arjen van Weert (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) een presentatie over MaaS (Mobility as a Service). De opkomst van MaaS is een gevolg van verschillende opgaven en ontwikkelingen. Gezien de huidige ontwikkelingen dienen overheden zich voor te bereiden op de succesvolle invoering van MaaS-initiatieven. Als onderdeel van een NWO-surf POPUP heeft de Hogeschool Arnhem en Nijmegen samen met Movares onderzoek verricht naar succesfactoren om de introductie van voor MaaS te vergemakkelijken. Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie, interviews met stakeholders en workshops met gemeenten om een breed beeld van de succesfactoren voor een MaaS op te stellen. Alle actoren met die een rol hebben bij een MaaS zijn hierbij in beeld met de belangrijkste aspecten. Het gaat hierbij om:
• Reizigers (ontevredenheid, Maasprofiel, keuzemogelijkheden)
• MaaS provider (functionele/data integratie, multimodaal, positieve businesscase)
• Vervoersaanbieder (positieve businesscase, vraaggestuurd aanwezig in regio)
• Overheden (wet- en regelgeving, beleid en mobipunten)
• Samenwerking tussen de actoren (relationeel, data, overstap infrastructuur)

Lees meer op de website van het Nationaal Verkeerskundecongres.